ORDLISTE

ORDLISTE

Før opptellingen

Her kan du lese om hva dere kan gjøre av forberedelser før dere begynner opptellingen. Artikkelen tar også for seg hvilke krav valgloven stiller til opptellingen.
1
Forhånds- og valgtingsstemmer telles separat

Forhånds- og valgtingsstemmer skal telles separat. I tillegg skal det telles opp i 5 ulike opptellingskategorier som også holdes adskilt gjennom hele opptellingen:

To kategorier av forhåndsstemmer:

  • ordinære forhåndsstemmer
  • sent innkomne forhåndsstemmer/lagt til side

Tre kategorier av valgtingsstemmer:

  • ordinære valgtingsstemmer 
  • beredskapsstemmer (fremmedstemmer for kommuner med papirmanntall)
  • særskiltstemmer
Sist oppdatert: 01.11.2020
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.