ORDLISTE

ORDLISTE

Valgmedarbeiderportalen er ikke oppdatert i tråd med ny valglov

Innlevering av listeforslag ved stortingsvalg

Nedenfor finner du informasjon om innlevering av listeforslag ved stortingsvalg, blant annet frister, utlegging til ettersyn og registrering i EVA.
1
Kommunene behandler ikke listeforslag ved stortingsvalg

Kommunene har ingen oppgaver knyttet til listeforslag ved stortingsvalg. Det er fylkeskommunene som har ansvar for mottak, behandling og godkjenning.

Hvis du ønsker å lese mer om arbeidet med listeforslag kan du bytte til rollen "Valgmedarbeider fylkeskommune" øverst på siden.

Sist oppdatert: 04.10.2022
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.