ORDLISTE

ORDLISTE

Fylkeskommune: Innmelding til Altinn
Sentralbordet rammet av streik

Krav til listeforslag ved stortingsvalg

Her kan du lese om kravene valgloven og valgforskriften stiller til listeforslag ved stortingsvalg. Dette gjelder krav til blant annet overskrift, kandidater, underskrifter og vedlegg.
1
Overordnede krav

I valgloven er det flere krav til listeforslag. Alle kravene må være oppfylt før fylkesvalgstyret kan godkjenne forslaget.

Listeforslaget:

  • skal angi hvilket valg det gjelder. Dette omfatter både type valg og hvilket år det er snakk om. For 2021 er det da "Stortingsvalget 2021" som skal føres opp.
  • må ha en overskrift som viser hvilket parti eller gruppe forslaget gjelder. Hvis listeforslaget gjelder et registrert parti må navnet på forslaget være identisk med det registrerte navnet.
  • må angi hvilke kandidater som stiller til valg. Dette er nærmere omtalt i punkt 3.
  • må være underskrevet av et visst antall personer. Dette er omtalt i punkt 4.
  • må inneholde navn på en tillitsvalgt og en vara blant dem som har skrevet under på listeforslaget. Disse skal ha myndighet til å forhandle med valgstyret om eventuelle endringer.
  • må ha med de vedleggene som valgloven krever. Dette er omtalt i punkt 5.
2
Hvem har levert forslaget?

Hvis listeforslaget gjelder et registrert parti er det viktig å avklare at den som har levert forslaget har rett til å opptre på vegne av partiet.

Det er opplysningene som er registrert i Partiregisteret 31. mars i valgåret som avgjør hvem som har rett til å representere et politisk parti.

Hvis det er uklart hvem som har rett til å representere et registrert politisk parti på lokalt nivå, skal dere avklare dette spørsmålet ved å kontakte partiets utøvende organ.

3
Vedlegg

I henhold til valgloven skal listeforslag til stortingsvalg ha med to vedlegg:

  • oversikt over kandidatenes fødselsdato
  • oversikt over fødselsdato og bostedsadresse til dem som har skrevet under på listeforslaget
Sist oppdatert: 01.11.2020
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.