ORDLISTE

ORDLISTE

Krav til listeforslag ved kommunestyrevalg

Her kan du lese om kravene valgloven og valgforskriften stiller til listeforslag ved kommunestyrevalg. Dette gjelder krav til blant annet overskrift, kandidater, underskrifter og vedlegg.
Sist oppdatert: 01.11.2020
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.