ORDLISTE

ORDLISTE

Valgmedarbeiderportalen er ikke oppdatert i tråd med ny valglov

Innlevering av listeforslag ved lokale valg

Her finner du informasjon om innlevering av listeforslag ved kommunestyre- og fylkestingsvalg, blant annet frister, utlegging til ettersyn og registrering i EVA.
1
Endringer før fristen er utløpt

Fram til innleveringsfristen har forslagsstillerne full rådighet over listeforslaget, selv om det er levert til valgstyret. De kan endre rekkefølgen på kandidatene, bytte ut kandidater og så videre  De kan også levere inn et nytt listeforslag.

Dersom det er levert inn flere listeforslag fra samme parti er det det sist innleverte som gjelder.

2
FRIST: 31. MARS
Frist for innlevering
FRIST: 31. MARS

31. mars i valgåret kl. 12 på formiddagen er fristen for å levere listeforslag.

Et gyldig listeforslag må enten

 • ha kommet fram til kommunen eller fylkeskommunen innen fristen, via post eller personlig innlevering, eller
 • ha kommet inn til kommunen eller fylkeskommunen innen fristen, gjennom Valgdirektoratets løsning for innsamling av elektroniske underskrifter på listeforslag, eller
 • ha kommet inn til kommunen eller fylkeskommunen via faks eller e-post innen fristen, så sant signaturene er synlige på forslaget. Originale underskrifter må leveres eller sendes inn med det samme.
3
Offentlig ettersyn

Legg listeforslagene ut til ettersyn etter hvert som de kommer inn. Det er opp til valgstyret eller fylkesvalgstyret hvordan de ønsker å gjøre dette.

Husk at underskriftene på forslagene ikke skal offentliggjøres.

4
Registrer forslaget i EVA

Listeforslaget skal registreres i EVA:

 • Registrer navnet på partiet eller listen.
 • Legg inn partikode, navn på kandidater og på dem som har skrevet under.
5
Digital innlevering

I 2021 kunne partiene for første gang levere inn listeforslag med elektroniske underskrifter. Denne løsningen er utviklet videre, og det er nå anledning til å både samle inn underskrifter og levere inn listeforslagene gjennom nettsiden. Dette gjelder både registrerte partier og uregistrerte grupper.

Hvis listeforslaget er innlevert gjennom løsningen for innsamling av elektroniske underskrifter, kan dere hente kandidater og underskrivere direkte inn i EVA og kontrollere dem mot manntallet.

Frem til EVA er tilgjengelig i januar, sendes innleverte listeforslag videre til kommunens eller fylkeskommunens postmottak.

Listeforslag som er innlevert på papir må fortsatt registreres manuelt.

6
Legg inn partikode

Listeforslagene må ha en partikode i EVA:

 • Eksisterende partier og lister beholder koden fra tidligere valg.
 • Gi nye partier og lister en midlertidig kode som ikke allerede er benyttet i Register over partikoder.
 • Gi beskjed om den valgte partikoden til Valgdirektoratets kontaktsenter.
 • Valgdirektoratet sender deg en e-post når koden er godkjent.

Les mer i rutine for registrering av nye partikoder

7
FRIST: 20. APRIL
Tilbakekalling
FRIST: 20. APRIL
Slik gjør du det i EVA

Tillitsutvalget til forslagsstiller kan trekke tilbake listeforslaget. Fristen for tilbakekalling er 20. april kl. 12.

Hvem utgjør tillitsutvalget?

 • For et registrert parti som kun har to underskrifter på listeforslaget, regnes styret i lokalavdelingen som tillitsutvalg.
 • For øvrige partier og lister må det oppgis hvem som er tillitsutvalg, ellers regnes de fem øverste underskriverne som tillitsutvalget.
Sist oppdatert: 25.01.2023
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.