ORDLISTE

ORDLISTE

Valgmedarbeiderportalen er ikke oppdatert i tråd med ny valglov

Valgagitasjon i forhåndsstemmeperioden

Her kan du lese om hva valgloven sier om valgagitasjon i og utenfor forhåndsstemmelokalene.
1
Utenfor forhåndsstemmelokalet

Partiene og de som stiller liste kan drive valgagitasjon utenfor rommet og lokalet hvor det foregår forhåndsstemmegivning. Det er likevel viktig at de ikke forstyrrer velgernes valghandling.

2
I forhåndsstemmelokalet

Partiene og de som stiller liste har ikke lov til å drive valgagitasjon inne i det rommet hvor det er forhåndsstemmegivning. Det betyr at de ikke har lov til å ha stands, dele ut lister og brosjyrer, ytre politiske meninger og lignende. 

Sist oppdatert: 25.01.2023
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.