ORDLISTE

ORDLISTE

Valgmedarbeiderportalen er ikke oppdatert i tråd med ny valglov

Valgutstyr

På denne temasiden kan du lese om valgutstyr, hva det er og hva som ligger til grunn for utformingen av utstyret.
1
Hva er valgutstyr?

Kommunene bruker mye forskjellig utstyr og materiell for å gjennomføre et valg.

Eksempler på valgutstyr er

  • Valgurner
  • Valgavlukker
  • Skiltprogrammet

Kommunene bestemmer selv hva slags valgutstyr de eventuelt ønsker å ta i bruk og hvor mye.

2
Tilgjengelighet og universell utforming

Tilgjengelighet er et viktig prinsipp i valggjennomføringen. Valgutstyret skal bidra til denne tilgjengeligheten slik at alle velgere kan avlegge stemme, uavhengig av funksjonsnivå. Derfor er det viktig at valgutstyret dere benytter er universelt utformet.

Valgutstyret som tilbys gjennom Valgdirektoratets rammeavtale er utviklet med tanke på tilgjengelighet. Både valgavlukket og valgurnen er universelt utformet, noe som betyr at de gir like bruksmuligheter for alle brukergrupper. Dere trenger derfor ikke å anskaffe egne tilpassede valgavlukker for personer med nedsatt funksjonsevne.

Et bredt utvalg av interesseorganisasjoner og kommuner har vært med på å utvikle og teste det valgutstyret som tilbys gjennom Valgdirektoratets avtale (se punkt 3 nedenfor).

3
Bestille valgutstyr

Valgdirektoratet har inngått rammeavtale med en leverandør om produksjon av valgutstyr. Dersom dere ønsker det kan dere gjøre avrop på denne avtalen for å bestille det valgutstyret dere trenger. Dere er ikke forpliktet til å kjøpe valgutstyr gjennom Valgdirektoratets rammeavtale.

Dere kan bestille utstyr på www.valgutstyr.no

Sist oppdatert: 24.01.2023
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.