ORDLISTE

ORDLISTE

Valglokaler

På denne temasiden finner du blant annet informasjon om hvor det skal mottas stemmegivninger på valgdagen og hva du må tenke på når du velger lokaler og fastsetter åpningstider.
1
Hvor skal det tas imot stemmer på valgdagen?

Det skal være ett valglokale per stemmekrets, verken flere eller færre. Det er antall stemmekretser i kommunen som bestemmer hvor mange valglokaler dere skal ha. Kommunestyret, eller valgstyret etter delegering, bestemmer hvor mange stemmekretser kommunen skal være inndelt i.

Dersom dere ønsker å ha flere valglokaler i én krets, må denne kretsen deles i to. Hvis en stemmekrets mangler et valglokale, må denne kretsen slås sammen med en annen stemmekrets.

2
Hvilke valglokaler bør dere velge?

Når valgstyret vurderer hvilke valglokaler som skal benyttes på valgdagen, må det sikres at lokalene er tilgjengelige for velgerne. Det er flere vurderinger som må gjøres knyttet til dette, og det er viktig at lokalene blir undersøkt i forkant av valget.

3
Hvordan skal valglokalene tilrettelegges?

Før valgstyret beslutter hvilke lokaler kommunen skal benytte på valgdagen, bør dere også vurdere hvordan de aktuelle lokalene kan tilrettelegges.

4
Veileder i tilgjengelighet

For å hjelpe kommunene har Valgdirektoratet utarbeidet en veileder med praktiske råd og sjekklister for å vurdere tilgjengeligheten og egnetheten til valglokalene.

Vi anbefaler at dere bruker denne veilederen aktivt i arbeidet med å planlegge hvilke valglokaler dere skal bruke og i klargjøringen av lokalene.

5
Når skal valglokalene være åpne?

Det er valgstyret som fastsetter åpningstidene, men kommunestyret kan forlenge dem hvis minst 1/3 av medlemmene stemmer for dette. I alle tilfeller skal valglokalet stenge senest klokken 21 på valgdagen.

Utover dette bestemmer valgstyret hvilke åpningstider som er nødvendig for at alle velgerne skal ha rimelig tid til å få stemt.

Dere skal kunngjøre åpningstidene slik at velgerne vet når de kan stemme. Velgerne skal aldri møte en stengt dør i åpningstiden - lokalet kan ikke stenges midlertidig. Hvis det er helt nødvendig, kan valgstyret eller kommunestyret vedta delt åpningstid, for eksempel mellom klokken 10.00-14.00 og 15.00-21.00.

Vi vil i løpet av mai i valgåret kontakte dere om rapportering av åpningstider for forhåndsstemmelokalene. Vi publiserer alle offentlig tilgjengelige forhåndsstemmesteder og alle valglokaler på nettsiden valglokaler.no før stemmegivningsperioden starter 1. juli.

Sist oppdatert: 11.01.2022
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.