ORDLISTE

ORDLISTE

Valgutstyr

På denne temasiden kan du lese om valgutstyr, hva det er og hva som ligger til grunn for utformingen av utstyret.
1
Tilgjengelighet og universell utforming

Tilgjengelighet er et viktig prinsipp i valggjennomføringen. Valgutstyret skal understøtte dette for å sørge for at alle velgere skal kunne avlegge stemme, uavhengig av funksjonsnivå. Det er derfor viktig at valgutstyret dere benytter er universelt utformet.

Valgutstyret som tilbys gjennom Valgdirektoratets rammeavtale er utviklet med tanke på tilgjengelighet. Både valgavlukket og valgurnen er universelt utformet, som betyr at de gir like bruksmuligheter for alle brukergrupper. Det vil dermed ikke være behov for egne, tilpassede valgavlukker for personer med nedsatt funksjonsevne.

Et bredt utvalg av interesseorganisasjoner og kommuner har vært med på å utvikle og teste det valgutstyret som tilbys gjennom Valgdirektoratets avtale (se punkt 3 nedenfor).

2
Bestille valgutstyr

Valgdirektoratet har inngått en rammeavtale med leverandør om produksjon av valgutstyr. Dersom dere ønsker det kan dere gjøre avrop på denne avtalen for å bestille det valgutstyret dere trenger. Dere er ikke forpliktet til å kjøpe valgutstyr gjennom Valgdirektoratets rammeavtale.

Dere kan bestille utstyr på www.valgutstyr.no

Sist oppdatert: 01.11.2020
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.