ORDLISTE

ORDLISTE

Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2023

mandag
03.10
NY
kl 08.00
Oppstart

Nettside for innsamling av elektroniske underskrifter på listeforslag åpnes

Fra 3. oktober kan partiene samle inn underskrifter til listeforslag gjennom Valgdirektoratets løsning.

onsdag
30.11
NY
kl 23.55
Frist

Innmelding av valgansvarlige i Altinn

Kommunene og fylkeskommunene må melde inn sine valgansvarlige via Altinn innen 30. november 2022. Direktoratet orienterer via e-post når skjemaet er åpnet.

mandag
02.01
NY
kl 10.00
Oppstart

EVA Admin åpnes for registrering av grunnlagsdata

EVA Admin blir tilgjengelig for kommuner og fylkeskommuner slik at man kan begynne å registrere grunnlagsdata. Frist for registrering er 31. mai.

mandag
02.01
NY
kl 23.59
Annen frist

Registrering i Partiregisteret

Partier må registreres i Partiregisteret innen 2. januar i valgåret for at registreringen skal få virkning ved valget.

fredag
31.03
NY
kl 12.00
Frist

Innlevering av listeforslag

Listeforslag må leveres inn innen 31. mars i valgåret kl. 12.

Listeforslagene skal legges ut til ettersyn etter hvert som de kommer inn.

fredag
31.03
NY
kl 23.59
Frist

Registrering av opplysninger i Partiregisteret

Ved forberedelsen av valg legger valgmyndighetene til grunn de opplysninger som er registrert i Partiregisteret per 31. mars i valgåret.

fredag
31.03
NY
kl 23.59
Frist

Frist for endring av stemmekretser

Endringer i kommunens stemmekretser må meldes til Kartverket innen 31. mars i valgåret, jf. § 9-3 (1) i valgloven.

torsdag
20.04
NY
kl 12.00
Frist

Tilbakekalling av listeforslag

Innlevert listeforslag kan kalles tilbake av tillitsutvalget. Erklæring om tilbakekalling må være innlevert senest kl. 12 den 20. april i valgåret.

onsdag
31.05
NY
kl 23.59
Frist

Registrering av grunnlagsdata i EVA

Frist for kommunene og fylkeskommunene til å legge inn grunnlagsdata i EVA Admin er 31. mai i valgåret.

torsdag
01.06
NY
kl 23.59
Frist

Godkjenning av listeforslag

Valgstyrene og fylkesvalgstyrene avgjør innen 1. juni i valgåret om forslag til valglister og tilbakekallinger av listeforslag kan godkjennes.

fredag
02.06
NY
kl 00.00
Lokal frist

Kunngjøring om godkjente valglister

Når listeforslagene er godkjent, skal fylkesvalgstyret legge de offisielle valglistene ut til gjennomsyn. Fylkesvalgstyret kunngjør overskriftene på de godkjente valglistene og opplyser om hvor de er lagt ut.

tirsdag
13.06
NY
kl 09.00
Arrangement

Prøvevalg 1 (manuell telling)

Prøvevalg 1 for kommuner som teller manuelt gjennomføres over to dager i uke 24. Endelige datoer er ikke fastsatt ennå. Mer informasjon kommer.

fredag
30.06
NY
kl 23.59
Lokal frist

Kunngjøring om tidligstemmegivning

Valgstyret skal kunngjøre tid og sted for tidligstemmegivningen. Det er ikke satt en spesiell frist, men kunngjøring skal skje før 1. juli i valgåret.

fredag
30.06
NY
kl 23.59
Frist

Skjæringsdato for manntallet

Skjæringsdato for manntallet er 30. juni, det vil si at velgere blir manntallsført i den kommunen de er folkeregisterført som bosatt 30. juni.

mandag
03.07
NY
kl 00.00
Frist

Tidligstemmegivning

Tidligstemmeperioden starter 1. juli og varer til 9. august.

 

I 2023 faller 1. juli på en lørdag, og i henhold til valgloven § 15-5 begynner fristen da å løpe på nærmeste påfølgende hverdag.

mandag
03.07
NY
kl 00.00
Frist

Utenriksstemmegivning

Perioden for forhåndsstemmegivning utenriks starter 1. juli i valgåret og varer til nest siste fredag før valgdagen.

 

I 2023 faller 1. juli på en lørdag, og i henhold til valgloven § 15-5 begynner fristen da å løpe på nærmeste påfølgende hverdag.

onsdag
12.07
NY
kl 12.00
Lokal frist

Kunngjøring om utleggingsmanntall

Valgstyret skal kunngjøre tid og sted for at manntallet legges ut til ettersyn. Valgloven setter ikke en dato for når manntallet skal legges ut, men det skal skje så snart det lar seg gjøre når endelig manntall er klart etter skjæringsdatoen.

onsdag
09.08
NY
kl 23.59
Lokal frist

Kunngjøring om forhåndsstemmegivning

Valgstyret skal kunngjøre tid og sted for forhåndsstemmegivningen. Det er ikke satt en spesiell frist, men kunngjøring skal skje før 10. august i valgåret.

torsdag
10.08
NY
kl 00.00
Frist

Forhåndsstemmegivning

Den ordinære forhåndsstemmeperioden starter 10. august i valgåret og varer til siste fredag før valgdagen.

tirsdag
22.08
NY
kl 09.00
Arrangement

Prøvevalg 2 (skanning)

Prøvevalg 2 for kommuner og fylkeskommuner som teller maskinelt gjennomføres i uke 34. Endelige datoer er ikke fastsatt ennå. Mer informasjon kommer.

fredag
01.09
NY
kl 23.59
Frist

Forhåndsstemmegivning utenriks avsluttes

Forhåndsstemmegivning utenriks foregår fram til og med nest siste fredag før valgdagen.

fredag
08.09
NY
kl 12.00
Lokal frist

Kunngjøring om stemmegivning hjemme (ambulerende stemmegivning)

Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan stemme på noen av de ordinære forhåndsstemmestedene, kan søke om å stemme der de oppholder seg. Fristen for å søke om dette skal settes mellom tirsdag og fredag den siste uken før valget. Valgstyret skal kunngjøre fristen.

fredag
08.09
NY
kl 23.59
Frist

Forhåndsstemmegivning innenriks avsluttes

Forhåndsstemmegivning innenriks foregår til og med siste fredag før valgdagen. Dette gjelder også på Svalbard og Jan Mayen.

På Svalbard kan sysselmannen fastsette at forhåndsstemmegivningen skal avsluttes tidligere, for å sikre at alle stemmene kommer fram innen fristen.

søndag
10.09
NY
kl 23.59
Lokal frist

Kunngjøring om stemmegivning på valgting

Valgstyret skal kunngjøre tid og sted for stemmegivning på valgting. Det er ikke satt en spesiell frist, men kunngjøring skal skje før valgdagen..

mandag
11.09
NY
kl 00.00
Frist

Valgdag

Valgdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023 er mandag 11. september.

tirsdag
12.09
NY
kl 17.00
Frist

Frist for godkjenning av forhåndsstemmer mottatt i konvolutt

For at en stemmegivning skal kunne godkjennes må den komme inn til valgstyret innen kl. 17 dagen etter valgdagen.

Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.