ORDLISTE

ORDLISTE

Valgmedarbeiderportalen er ikke oppdatert i tråd med ny valglov

Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2023

mandag
27.11
NY
kl 00.00
Frist

Valgdag - fylkestingsvalget i Moss kommune

Valgdagen for fylkestingsvalget 2023 i Moss kommune er mandag 27. november.

 

Se samlesiden for omvalget (lenke) for mer informasjon.

fredag
24.11
NY
kl 00.00
Frist

Forhåndsstemmegivning avsluttes - fylkestingsvalget i Moss

Forhåndsstemmeperioden foregår til og med 24. november.

 

Se samlesiden for omvalget (lenke) for mer informasjon.

fredag
17.11
NY
kl 00.00
Frist

Utenriksstemmegivning avsluttes - fylkestingsvalget i Moss

Perioden for utenriksstemmegivning varer til og med 17. november.

 

Se samlesiden for omvalget (lenke) for mer informasjon.

mandag
13.11
NY
kl 00.00
Frist

Forhåndsstemmegivning - fylkestingsvalget i Moss kommune

Forhåndsstemmeperioden starter 13. november og varer til og med 24. november.

 

Se samlesiden for omvalget (lenke) for mer informasjon.

mandag
06.11
NY
kl 00.00
Frist

Utenriksstemmegivning - fylkestingsvalget i Moss

Perioden for utenriksstemmegivning starter 6. november og varer til og med 17 november.

 

Se samlesiden for omvalget (lenke) for mer informasjon.

 

fredag
22.09
NY
kl 23.59
Frist

Frist for å laste opp møtebøker

Når valgoppgjøret er foretatt og møtebøkene signert, kan disse lastes opp gjennom Valgmedarbeiderportalen, slik at de blir tilgjengelige på valgresultat.no.

Møtebøkene kan lastet opp her: last opp møtebok (lenke)


Det er valgstyrets og fylkesvalgstyrets møtebok som skal lastes opp. Husk å ta med eventuelle vedlegg.

tirsdag
12.09
NY
kl 17.00
Frist

Frist for godkjenning av forhåndsstemmer mottatt i konvolutt

For at en stemmegivning skal kunne godkjennes må den komme inn til valgstyret innen kl. 17 dagen etter valgdagen.

mandag
11.09
NY
kl 00.00
Frist

Valgdag

Valgdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023 er mandag 11. september.

søndag
10.09
NY
kl 23.59
Lokal frist

Kunngjøring om stemmegivning på valgting

Valgstyret skal kunngjøre tid og sted for stemmegivning på valgting. Det er ikke satt en spesiell frist, men kunngjøring skal skje før valgdagen..

søndag
10.09
NY
kl 00.00
Oppstart

Foreløpig opptelling av forhåndsstemmer

Den foreløpige opptellingen av ordinære forhåndsstemmer kan starte dagen før valgdagen.

fredag
08.09
NY
kl 23.59
Frist

Forhåndsstemmegivning innenriks avsluttes

Forhåndsstemmegivning innenriks foregår til og med siste fredag før valgdagen.

fredag
08.09
NY
kl 12.00
Lokal frist

Kunngjøring om stemmegivning hjemme (ambulerende stemmegivning)

Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan stemme på noen av de ordinære forhåndsstemmestedene, kan søke om å stemme der de oppholder seg. Fristen for å søke om dette skal settes mellom tirsdag og fredag den siste uken før valget. Valgstyret skal kunngjøre fristen.

fredag
01.09
NY
kl 23.59
Frist

Forhåndsstemmegivning utenriks avsluttes

Forhåndsstemmegivning utenriks foregår fram til og med nest siste fredag før valgdagen.

 

På Svalbard kan Sysselmesteren fastsette at forhåndsstemmegivningen skal avsluttes tidligere, for å sikre at alle stemmene kommer fram innen fristen. For valget i 2023 er det vedtatt at stemmegivningen avsluttes 1. september.

torsdag
24.08
NY
kl 09.00
Arrangement

Prøvevalg for fylkeskommuner

Prøvevalg for fylkeskommuner arrangeres torsdag 24. august fra kl. 09.00 - 18.00.

Du finner alt om prøvevalget for fylkeskommuner på samlesiden.

tirsdag
22.08
NY
kl 09.00
Arrangement

Prøvevalg 2 (skanning) for kommuner

Prøvevalg 2 gjennomføres mellom kl. 09.00 - 18.00 for kommuner som teller maskinelt. Det er også anledning til å delta for kommuner som kun teller manuelt.

 

Du finner alt om prøvevalget på samlesiden.

torsdag
10.08
NY
kl 00.00
Frist

Forhåndsstemmegivning

Den ordinære forhåndsstemmeperioden starter 10. august i valgåret og varer til siste fredag før valgdagen.

onsdag
09.08
NY
kl 23.59
Lokal frist

Kunngjøring om forhåndsstemmegivning

Valgstyret skal kunngjøre tid og sted for forhåndsstemmegivningen. Det er ikke satt en spesiell frist, men kunngjøring skal skje før 10. august i valgåret.

onsdag
09.08
NY
kl 23.59
Frist

Registrering av tidligstemmer

For at tidligstemmegivninger skal registreres i riktig kategori, må de bli registrert i EVA innen utgangen av onsdag 9. august.

 

Etter dette låses fanen for tidligstemmegivninger i EVA, og alt som registreres etter dette vil regnes som ordinære forhåndsstemmegivninger. Det er ikke mulig å overstyre dette.

Merk: Dette gjelder registrering. Prøving av stemmegivningene kan gjøres senere.

onsdag
12.07
NY
kl 12.00
Lokal frist

Kunngjøring om utleggingsmanntall

Valgstyret skal kunngjøre tid og sted for at manntallet legges ut til ettersyn. Valgloven setter ikke en dato for når manntallet skal legges ut, men det skal skje så snart det lar seg gjøre når endelig manntall er klart etter skjæringsdatoen.

Sametingets valgmanntall skal også ved kommunestyre- og fylkestingsvalg legges ut til offentlig ettersyn.
Vi kommer tilbake med mer informasjon om hvordan dette gjøres i år.

mandag
03.07
NY
kl 00.00
Frist

Tidligstemmegivning

Tidligstemmeperioden starter 1. juli og varer til 9. august.

 

I 2023 faller 1. juli på en lørdag, og i henhold til valgloven § 15-5 begynner fristen da å løpe på nærmeste påfølgende hverdag.

mandag
03.07
NY
kl 00.00
Frist

Utenriksstemmegivning

Perioden for forhåndsstemmegivning utenriks starter 1. juli i valgåret og varer til nest siste fredag før valgdagen.

 

I 2023 faller 1. juli på en lørdag, og i henhold til valgloven § 15-5 begynner fristen da å løpe på nærmeste påfølgende hverdag.

fredag
30.06
NY
kl 23.59
Lokal frist

Kunngjøring om tidligstemmegivning

Valgstyret skal kunngjøre tid og sted for tidligstemmegivningen. Det er ikke satt en spesiell frist, men kunngjøring skal skje før 1. juli i valgåret.

fredag
30.06
NY
kl 23.59
Frist

Skjæringsdato for manntallet

Skjæringsdato for manntallet er 30. juni, det vil si at velgere blir manntallsført i den kommunen de er folkeregisterført som bosatt 30. juni.

tirsdag
13.06
NY
kl 09.00
Arrangement

Prøvevalg 1 (manuell telling)

Prøvevalg 1, med vekt på manuell telling. Alle kommuner oppfordres til å delta, også de som skanner.

fredag
09.06
NY
kl 23.59
Annen frist

Frist for å bestille Buypass for øvrige valgmedarbeidere (bestillingsperiode 2)

tirsdag
06.06
NY
kl 09.00
Arrangement

Digital valgkonferanse

Konferansen tar for seg fasene stemmegivning, opptelling og valgoppgjør. Du finner mer informasjon på samlesiden for Valgkonferansen 2023 (lenke).

mandag
05.06
NY
kl 23.59
Frist

Bestilling av Buypass - valgansvarlige

fredag
02.06
NY
kl 00.00
Lokal frist

Kunngjøring om godkjente valglister

Når listeforslagene er godkjent, skal valgstyret legge de offisielle valglistene ut til gjennomsyn. Valgstyret kunngjør overskriftene på de godkjente valglistene og opplyser om hvor de er lagt ut. For fylkestingsvalg er det fylkesvalgstyret som skal gjøre dette.

torsdag
01.06
NY
kl 23.59
Frist

Godkjenning av listeforslag

Valgstyrene og fylkesvalgstyrene avgjør innen 1. juni i valgåret om forslag til valglister og tilbakekallinger av listeforslag kan godkjennes.

onsdag
31.05
NY
kl 23.59
Frist

Registrering av grunnlagsdata i EVA

Frist for kommunene og fylkeskommunene til å legge inn grunnlagsdata i EVA Admin er 31. mai i valgåret.

fredag
28.04
NY
kl 09.00
Arrangement

Fagdag skanning

I perioden 28. april til 12. mai arrangerer Valgdirektoratet fagdager om skanning for kommuner og fylkeskommuner. Fagdagen gir dere innføring i og muligheten til å øve på å telle maskinelt. Fagdagene avholdes i Tønsberg.

 

Les mer om fagdagen her

torsdag
20.04
NY
kl 12.00
Frist

Tilbakekalling av listeforslag

Innlevert listeforslag kan kalles tilbake av tillitsutvalget. Erklæring om tilbakekalling må være innlevert senest kl. 12 den 20. april i valgåret.

lørdag
01.04
NY
kl 23.59
Frist

Frist for avrop på avtale om trykking av stemmesedler

Kommuner og fylkeskommuner kan gjøre avrop på Valgdirektoratets avtale om trykking av stemmesedler. Fristen for dette er 1. april 2023.

 

Les mer om avtalen og gjør avrop på eget skjema her på portalen

fredag
31.03
NY
kl 23.59
Frist

Frist for endring av stemmekretser

Endringer i kommunens stemmekretser må meldes til Kartverket innen 31. mars i valgåret, jf. § 9-3 (1) i valgloven.

fredag
31.03
NY
kl 23.59
Frist

Nettbutikken for valgutstyr stenger

Åpningstidene for nettbutikken er forlenget med 14 dager til 31. mars.

fredag
31.03
NY
kl 23.59
Frist

Registrering av opplysninger i Partiregisteret

Ved forberedelsen av valg legger valgmyndighetene til grunn de opplysninger som er registrert i Partiregisteret per 31. mars i valgåret.

fredag
31.03
NY
kl 12.00
Frist

Innlevering av listeforslag

Listeforslag må leveres inn innen 31. mars i valgåret kl. 12.

Listeforslagene skal legges ut til ettersyn etter hvert som de kommer inn.

tirsdag
07.03
NY
kl 23.59
Annen frist

Frist for å bestille Buypass for øvrige valgmedarbeidere (bestillingsperiode 1)

onsdag
01.03
NY
kl 23.59
Frist

Frist for avrop på avtale om skanningtjenester

Kommuner og fylkeskommuner kan gjøre avrop på Valgdirektoratets avtale om kjøp eller leie av skannere og skanningtjenester. Fristen for dette er 1. mars 2023.

Avropsskjemaer finner dere her

tirsdag
28.02
NY
kl 23.59
Frist

Frist for å bestille Buypass for valgansvarlige (bestillingsperiode 1)

tirsdag
28.02
NY
kl 23.58
Frist

Frist for å bestille valgmateriell

Gjelder valgmateriell som Valgdirektoratet er ansvarlig for å tilby. Bestilling skjer via skjema som er sendt ut til alle valgansvarlige.

onsdag
15.02
NY
kl 00.00
Oppstart

Bestillingsportalen til Buypass åpner

mandag
06.02
NY
kl 12.00
Oppstart

Påmelding til fagdag skanning åpner

Fagdagene foregår i Tønsberg i perioden 28. april til 12. mai. Påmeldingen er åpen til 28. februar.

 

Les mer om tilbudet i denne artikkelen

onsdag
01.02
NY
kl 10.00
Arrangement

Valgkonferanse i Alta

Konferansen avholdes 1.og 2. februar 2023 på Scandic Alta.

mandag
30.01
NY
kl 10.00
Arrangement

Valgkonferanse i Bodø

Konferansen avholdes 30.og 31. januar 2023 på Quality Hotel Ramsalt.

onsdag
25.01
NY
kl 10.00
Arrangement

Valgkonferanse i Oslo

Konferansen avholdes 25.og 26. januar 2023 på Fornebu - Quality Hotel Expo.

 

Denne konferansen sendes også digitalt og opptak legges ut her på Valgmedarbeiderportalen.

mandag
23.01
NY
kl 10.00
Arrangement

Valgkonferanse i Kristiansand

Konferansen avholdes 23.og 24. januar 2023 på Radisson Blu Caledonien Hotel.

torsdag
19.01
NY
kl 10.00
Arrangement

Valgkonferanse i Bergen

Konferansen avholdes 19.og 20. januar 2023 på Scandic Ørnen.

mandag
16.01
NY
kl 12.00
Oppstart

Bestillingsskjema for valgmateriell sendes ut

mandag
16.01
NY
kl 10.00
Arrangement

Valgkonferanse i Trondheim

Konferansen avholdes 16.og 17. januar 2023 på Clarion Hotel Trondheim.

mandag
09.01
NY
kl 00.00
Oppstart

Nettbutikken for valgutstyr åpner

fredag
06.01
NY
kl 09.00
Oppstart

Avropsskjema for skanning og skanningtjenester blir tilgjengelig

mandag
02.01
NY
kl 23.59
Annen frist

Registrering i Partiregisteret

Partier må registreres i Partiregisteret innen 2. januar i valgåret for at registreringen skal få virkning ved valget.

mandag
02.01
NY
kl 10.00
Oppstart

EVA åpnes for kommuner og fylkeskommuner

EVA Admin blir tilgjengelig for kommuner og fylkeskommuner slik at man kan begynne å registrere grunnlagsdata. Frist for registrering er 31. mai.

onsdag
30.11
NY
kl 23.55
Frist

Innmelding av nøkkelpersoner i Altinn

Skjema for innmelding av kontaktpersoner med delegert myndighet og valgansvarlige i EVA åpnet 10. oktober. Kommunene må melde inn sine valgansvarlige via Altinn innen 30. november 2022. Fylkeskommunene har fått egen informasjon om innmelding.

tirsdag
22.11
NY
kl 23.59
Frist

Påmeldingsfrist for valgkonferansene

Frist for påmelding til de fysiske valgkonferansene i Oslo, Kristiansand, Bergen, Trondheim, Bodø og Alta. Konferansene gjennomføres i perioden 16. januar - 2. februar 2023.

Les mer i nyhetsartikkelen

mandag
03.10
NY
kl 08.00
Oppstart

Nettside for innsamling av elektroniske underskrifter på listeforslag åpnes

Fra 3. oktober kan partiene samle inn underskrifter til listeforslag gjennom Valgdirektoratets løsning.

Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.