ORDLISTE

ORDLISTE

Valgmedarbeiderportalen er ikke oppdatert i tråd med ny valglov

Nyhetsbrev 2023/1

Valgkonferansen 2023 - del 1

Takk til alle som deltok på Valgkonferansen 2023 – del 1! Det var så flott å få møte dere, 832 engasjerte og dyktige valgansvarlige fra kommuner og fylkeskommuner. Vi fikk mange spørsmål i løpet av de seks regionale konferansene. Disse har vi samlet og besvart på valgmedarbeiderportalen.

Se svar på spørsmål som ble stilt på Valgkonferansen.

Konferansen på Fornebu 25. og 26. januar ble filmet og er tilgjengelig under opplæring og veiledning, her på valgmedarbeiderportalen.

Fagdag skanning i Tønsberg

I perioden 28. april - 12. mai arrangeres det fagdager i skanning i lokalene til Valgdirektoratet i Tønsberg.

Dette er et tilbud til kommuner og fylkeskommuner som benytter skanning til opptelling av stemmesedlene, og skal gi skanningsansvarlige praktisk erfaring og forutsetningene de trenger for å sikre god maskinell opptelling på valgdagen.

Fristen for å melde seg på er 28. februar 2023.

Les mer om fagdagene og meld deg på her.

Trening i EVA Admin

Valgansvarlige og valgmedarbeidere kan trene på gjennomføring av valg i EVA Admin i et eget treningsmiljø.

Treningsmiljøet er tilgjengelig fra 16. februar 2023 via innloggingssiden til EVA.

Merk at integrasjonen for å trene på elektroniske listeforslag ikke er på plass enda. Menyvalget "Hent listeforslag" kommer derfor ikke til å fungere og vil gi en feilmelding.

Hvis dere trenger et treningsmiljø som kan benyttes i opplæring av valgmedarbeidere som ikke kan være fysisk til stede hos kommunen, kan dere få tilgang til et treningsmiljø uten sertifikatkrav.

Bestill tilgang til treningsmiljø uten sertifikatkrav.

Opplæringspakker

Under opplæring og veiledning vil du fremover finne opplæringspakker med rutinefilmer, arbeidsbeskrivelser og e-læringskurs. Rutinefilmene og arbeidsbeskrivelsene ligger tilgjengelig nå, mens vi for tiden jobber med å ferdigstille e-læringskursene. Pakkene er rettet mot ulike roller i valggjennomføringen, og er et tilbud som valgansvarlige kan benytte i opplæringen av valgmedarbeidere.

Opplæringspakker - valgmedarbeidere

Bestilling av valgmateriell

Valgdirektoratet har en rammeavtale med leverandør om produksjon av valgmateriell. Dere kan bestille valgmateriellet dere trenger gjennom denne leverandøren. Bestillingskjema ble sendt på e-post til valgansvarlige den 16. januar 2023.

Frist for å bestille valgmateriell er den 28. februar.

Bestilling av valgutstyr

Valgdirektoratet har en rammeavtale med leverandør om produksjon av valgutstyr. Dere kan kjøpe og bestille det valgutstyret dere trenger gjennom denne leverandøren på valgutstyr.no.

Nettbutikken stenger 31. mars 2023 (forlenget fra 15. mars).

Dere er ikke forpliktet til å kjøpe valgutstyr gjennom denne rammeavtalen.

Verktøy for klientmonitorering

Valgdirektoratet anbefaler at PCer som benyttes til EVA har installert verktøy for å monitorere aktiviteten på maskinene.

Et slikt verktøy observerer og sender data til analyse og kan ha avgjørende betydning ved etterforsking av eventuelle sikkerhetshendelser.

Valgdirektoratet tilbyr et gratis verktøy for klientmonitorering for kommuner og fylkeskommuner.

For å få tilgang må valgansvarlige henvende seg til kontaktsenteret.

Les mer om klientmonitorering her.

Ny i rollen som valgansvarlig?

Dersom du er ny eller mindre erfaren i rollen som valgansvarlig, og ønsker å motta et tilpasset veiledningstilbud ønsker vi gjerne at du registrerer deg i et eget skjema.

Registrer deg som ny eller mindre erfaren valgansvarlig.

Vi vil gjerne ha dine innspill!

For å bli enda bedre på å støtte kommuner og fylkeskommuner i valggjennomføringen er vi avhengige av tilbakemeldinger fra deg.

Gi oss dine innspill her.

Viktige datoer de neste månedene

15. februar: Bestillingsportalen til Buypass åpner

28. februar: Frist for å bestille valgmateriell

28. februar: Frist for å melde seg på fagdag skanning

28. februar: Frist for å bestille Buypass-kort for valgansvarlige

1. mars: Frist for avrop av skanningstjenester

7. mars: Frist for å bestille Buypass-kort for øvrige valgmedarbeidere

31. mars: Nettbutikken for valgutstyr stenger

31. mars kl. 12.00: Frist for innlevering av listeforslag

1. april: Frist for avrop på avtale om trykking av stemmesedler

 

Du kan holde deg oppdatert på viktige datoer og frister i kalenderen her på valgmedarbeiderportalen.

 

Hilsen Valgdirektoratet

 

Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.