ORDLISTE

ORDLISTE

Valgmedarbeiderportalen er ikke oppdatert i tråd med ny valglov

Forberedelser til bruk av EVA Skanning

1
Bakgrunnsinformasjon om EVA Skanning

EVA Skanning er IT-systemet som brukes for å tilby systemstøtte for maskinell lesing og gjenkjenning av stemmesedler ved opptelling av stemmesedler.

EVA Skanning benyttes av kommuner og fylkeskommuner som ønsker å lese stemmesedlene maskinelt, fremfor å telle manuelt. 

EVA Skanning installeres på lokale maskiner hos kommunene. Kommunene kan velge å benytte tredjepartsaktører, som er kvalifisert av Valgdirektoratet gjennom rammeavtale, til kjøp av utstyr, installasjon og/eller bistand.

Les mer om EVA Skanning i denne artikkelen

2
Rammeavtale for skanningtjenester

Rammeavtalene for varer og tjenester knyttet til maskinell opptelling av stemmesedler videreføres ra 2021. Leveransen er delt opp i 2 deler.

Del 1 omfatter:

 • salg av pc med tilhørende utstyr
 • salg/utleie av databasekomponenter og infrastruktur
 • konsulentbistand til installasjon av EVA Skanning og oppsett av database og infrastruktur
 • on- og offsite-support på ovenstående

Del 2 omfatter:

 • salg/utleie av dokumentskannere
 • on- og offsite-support på dokumentskannere

Avrop på rammeavtalens del 1 gjennomføres som en minikonkurranse mellom de tre leverandørene på denne delen. Tildelingskriteriene er:

 1. Kvalitet: Hvor godt egnet tilbudt løsning er for den enkelte kommune eller fylkeskommune. Dette gjelder blant annet hvordan den passer i infrastrukturen, kompleksitet med hensyn til egenkompetanse og forventet egeninnsats. Det vil også bli vurdert om tilbudt kompetanse samsvarer med behovet.
 2. Pris: Tilbudt totalpris.

Leverandører på del 1 i alfabetisk rekkefølge:

 • Atea AS
 • Indra Navia AS
 • Sikri AS

På del 2 gjøres direkte avrop mot prioritert leverandør. Leverandørene er, i prioritert rekkefølge:

 • Atea AS
 • Sikri AS

Prioritert rekkefølge betyr at avropet går til Atea først. Dersom de ikke leverer tilbud, går avropet videre til Sikri AS.

Kommuner og fylkeskommuner som ønsker å gjøre avrop på begge deler av rammeavtalen, må sende inn 2 avropsskjemaer.

Du kan gjøre avrop her

3
Sikkerhetsveileder

Det er viktig at dere leser Valgdirektoratets sikkerhetsveileder før dere starter.

4
Tekniske krav

Tekniske krav til PC-er

EVA Skanning klient-PC:

Bærbare PC-er med internettilgang

minimum:

 • 16 GB internminne
 • Intel Core i7 prosessor
 • 250 GB SSD disk
 • 15" tommers skjerm – oppløsning 1920x1080
 • 4 USB porter
 • Operativsystem: Windows 10 Enterprise (64-bit) eller Windows 11 Enterprise (64-bit)

Nødvendig tilbehør:

 • innebygget smartkortleser for signering av opptellinger ved overføring til EVA Admin eller
 • USB smartkortleser for signering av opptellinger ved overføring til EVA Admin
 • håndholdt USB strekkodeskanner

Anbefalt tilbehør:

 • USB-mus
 • Ekstern skjerm

Nødvendig programvare: EVA Skanning

Forklaringer:

HID: Human Interface Device – strekkodeleseren skal fungere som forlengelse av tastaturet slik at strekkoden leser inn tall i felt for manntallsnummer. HID produkter er merket med forkortelsen HID eller Human interface Device.

 

Tekniske krav til database

Databaseserveren må være dedikert for valggjennomføringen og ikke brukes til andre formål.

Som et minimum skannsenter på 1 jobbstyrer, 2 skannere og 2 verifiserere anbefaler vi minimum:

 • 4 kjerner dedikert CPU
 • 16 GB RAM
 • SSD disk - for størrelse kan du følge beregning nedenfor
 • gigabit ethernet

 

Stor installasjon - skannsenter

Database: Microsoft SQL Server 2019 eller nyere

Operativsystem: Windows Server 2019 eller Windows Server 2022 

Stor installasjon anbefales hvis dere skal skanne mer enn 35.000 stemmesedler eller har behov for mer enn én maskin for å gjennomføre opptellingen.

Liten installasjon - enkelt-PC med skanner tilkoblet

Database: Microsoft SQL Express installeres på samme maskin som EVA Skanning og har samme systemkrav som klient-PC for EVA Skanning

Valgdirektoratet anbefaler at du tar kontakt med egen IT-ansvarlig for spørsmål rundt anbefalingene.

 

Anslag på stemmeseddelstørrelse:

Anslag på bildestørrelse for eksempelskanner Canon.

Det er brukt 10 forskjellige stemmesedler, av forskjellig størrelse. De samme sedler er brukt på de enkelte skannere.

Størrelsesanslag på stemmesedler peker på "hvor stor" databasen må være. Anslagene er :

Sort hvitt, 2-delt: 200 kB pr seddel 

Sort hvitt, 3-delt: 300 kB pr seddel

Farger, 2-delt: 2 MB pr seddel

Farger, 3-delt: 2,5 MB pr seddel

5
Skannermodeller

Valgdirektoratet har gjort en samlet vurdering av løsningen for maskinell telling, på bakgrunn av hensynet til sikkerhet, tilgjengelighet, kvalitet og ytelse. Basert på dette har Valgdirektoratet utarbeidet nødvendige føringer for bruk av EVA skanning. Dette innebærer blant annet føringer for valg av dokumentskanneren.

Til valget i 2023 videreføres skannertypene DR-G2110 og G2140 som ble benyttet i 2021. I tillegg er det åpnet for å bruke en enklere skannermodell (DR-G2090).

 • Canon DR-G2110
 • Canon DR-G2140
 • Canon DR-G2090

Ønsker du å lese mer om vurderingene Valgdirektoratet har lagt til grunn for å sikre tilgjengelighet, kvalitet, ytelse og sikkerhet i løsningen, så kan du lese mer om det her.

6
Bestilling av Buypasskort

Informasjon om bestilling av e-ID/Buypass ID på smartkort, se egen artikkel om dette.

Sist oppdatert: 06.01.2023
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.