ORDLISTE

ORDLISTE

Valgmedarbeiderportalen er ikke oppdatert i tråd med ny valglov

Utenriksstemmegivning

Her kan du lese om utenriksstemmegivning og hva du må tenke på når dere mottar forhåndsstemmer avgitt utenriks.
1
Når foregår utenriksstemmegivning?

Forhåndsstemmegivning utenriks foregår fra og med 1. juli til og med nest siste fredag før valgdagen. I 2023 faller 1. juli på en lørdag, og da starter perioden første påfølgende mandag, altså 3. juli.

På Svalbard og Jan Mayen gjelder samme periode som for forhåndsstemmegivning innenriks, altså frem til siste fredag før valgdagen. På Svalbard kan imidlertid Sysselmesteren bestemme at forhåndsstemmegivningen skal avsluttes tidligere for å sikre at forhåndsstemmene kommer frem i tide.

Dette betyr også at dere ikke skal registrere tidligstemmer utenriks. Alle utenriksstemmer regnes som ordinære forhåndsstemmer, og kan derfor ikke registreres før 10. august.

2
Veilede velgere som er utenlands

Selv om dere i kommunen ikke er ansvarlig for gjennomføringen av forhåndsstemmegivning utenriks, kan dere likevel oppleve at velgere som befinner seg utenriks har spørsmål om hvor og hvordan de kan stemme.

På valg.no finner dere artikler om hvor man kan forhåndsstemme utenriks, hvordan slik stemmegivning foregår og annen relevant informasjon som kan være nyttig når dere veileder velgere.

3
Registrering og prøving

Utenriksstemmegivninger skal registreres i EVA og prøves på samme måte som øvrige konvoluttstemmegivninger.

4
Stemple stemmeseddelen

Når dere mottar utenriksstemmer er ikke stemmesedlene stemplet. Stemmesedlene skal derfor etterstemples av dere, slik at de ikke feilaktig blir forkastet under opptellingen.

Sørg for gode rutiner for åpning av konvolutter og stempling av stemmesedler. 

Sist oppdatert: 25.01.2023
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.