ORDLISTE

ORDLISTE

Behandling av forhåndsstemmer i konvolutt

Her kan du lese om hvordan dere skal registrere forhåndsstemmer i konvolutt, hvilke krav som stilles og hva dere avgjør når dere godkjenner eller foreslår å forkaste en stemmegivning.
1
Registrering i EVA

Når dere mottar forhåndsstemmegivninger i konvolutt, for eksempel fra utenriksstasjoner eller andre kommuner, må dere registrere dem i EVA.

Det kan også skje at dere mister kontakten med EVA i forhåndsstemmeperioden, for eksempel som følge av strømbrudd eller fordi internett blir utilgjengelig. I slike tilfeller må stemmegivningene tas i mot som beredskapsstemmer inntil dere får kontakt med EVA igjen.

Husk at utenriksstemmer ikke kan registreres før 10. august. Dette er fordi alle utenriksstemmer regnes som ordinære forhåndsstemmer, og ikke skal registreres som tidligstemmer selv om dere mottar dem før 10. august.

2
Hvilke krav må oppfylles?

Når dere skal godkjenne en forhåndsstemmegivning må disse kravene være oppfylt:

  • Velgeren må være innført i manntallet i kommunen
  • Stemmegivningen må inneholde nok opplysninger til at velgeren kan identifiseres
  • Stemmegivningen må være avgitt til rett tid
  • Stemmegivningen må være levert til rett stemmemottaker, med mindre den er avgitt som en brevstemme
  • Omslagskonvolutten må ikke være åpnet eller forsøkt åpnet
  • Velgeren har ikke allerede avgitt en godkjent stemmegivning
  • Stemmegivningen har kommet inn til valgstyret innen kl. 17 dagen etter valgdagen
3

Hvis de overnevnte vilkårene er oppfylt, kan dere godkjenne forhåndsstemmegivningen. Dette gjør dere i EVA. Når dere godkjenner i EVA, krysses velgeren av i manntallet. 

Når dere har godkjent forhåndsstemmegivningen, skal dere separere stemmeseddelkonvolutten fra omslagskonvolutten og valgkortet. Deretter legger dere stemmeseddelkonvoluttene i en egen bunke. Da anonymiserer dere stemmegivningene. Til slutt tar dere ut stemmesedlene, og teller disse på et senere tidspunkt.

Dersom en stemmeseddel som er lagt i stemmeseddelkonvolutt mangler offentlig stempel, må dere etterstemple den når dere tar den ut av konvolutten.

4

Hvis et av de overnevnte vilkårene ikke er oppfylt, må dere forkaste forhåndsstemmegivningen. Dette gjør dere i EVA. Husk at alle forkastelser skal behandles av valgstyret.

Stemmegivninger som dere foreslår å forkaste bør samles og oppbevares trygt til de skal behandles av valgstyret.

Forkastede stemmer ved fylkestingsvalg og stortingsvalg skal dere sende sammen med annet materiell til fylkeskommunen. Husk at man aldri skal åpne forkastede stemmegivninger. Dere skal altså beholde omslagskonvolutten lukket. 

Sist oppdatert: 01.11.2020
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.