ORDLISTE

ORDLISTE

Valgmedarbeiderportalen er ikke oppdatert i tråd med ny valglov

Stemmekretser

Her kan du lese mer om kravene til stemmekretser og hvordan du går fram for å endre dem.
1
Inndeling i stemmekretser

Kommunestyret eller valgstyret etter delegering bestemmer hvor mange stemmekretser og dermed hvor mange valglokaler det skal være i kommunen.

Det skal i utgangspunktet være kun ett valglokale for hver stemmekrets. Valgstyret kan imidlertid opprette ekstra valglokaler for en krets dersom det er nødvendig for at velgerne skal få stemt.

Fra og med valget i 2023 er det ikke lenger noe krav om at valglokalet skal være lokalisert fysisk innenfor stemmekretsen. Dersom kommunen har et mer velegnet lokale utenfor stemmekretsen, kan dere benytte dette. Dette er en videreføring av den midlertidige lovendringen i 2021.

2
FRIST: 31. MARS
Endring av kretser
FRIST: 31. MARS

Dersom valgstyret ønsker å gjøre endringer i antall stemmekretser fra foregående valg, må slike vedtak gjøres innen 31. mars i valgåret. Videre må det meldes inn til kommunens matrikkelfører og endres av sentral matrikkelmyndighet (Statens kartverk).

Når endringen er med i matrikkelen vil Valgdirektoratet få endringsmelding og deretter endre i EVA. På grunn av saksbehandlingstid både hos Kartverket og Valgdirektoratet vil det ta noe tid før endringen er synlig i EVA.

Veien til kretsendringer. Valgstyret vurderer endringer som fører til vedtak i valgstyret. Vedtaket meldes til lokal matrikkelmyndighet som foretar justeringer i matrikkelen. Dette overføres så til Skattedirektoratet som oppdaterer Folkeregisteret. Deretter overføres endringen til EVA.

Sist oppdatert: 24.01.2023
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.