ORDLISTE

ORDLISTE

Stemmekretser

Her kan du lese mer om kravene til stemmekretser og hvordan du går fram for å endre dem.
1
Inndeling i stemmekretser

Kommunestyret eller valgstyret etter delegering bestemmer hvor mange stemmekretser og dermed hvor mange valglokaler det skal være i kommunen.

Husk at det kun skal være ett valglokale i hver stemmekrets, verken mer eller mindre.

Dersom en krets mangler valglokale eller kommunen ønsker å ha flere valglokaler i en stemmekrets, må kretsen justeres, slås sammen med en annen eller deles opp.

2
FRIST: 31. MARS
Endring av kretser
FRIST: 31. MARS

Dersom valgstyret ønsker å gjøre endringer i antall stemmekretser fra foregående valg, må slike vedtak gjøres innen 31. mars i valgåret. Videre må det meldes inn til kommunens matrikkelfører og endres av sentral matrikkelmyndighet (Statens kartverk).

Når endringen er med i matrikkelen vil Valgdirektoratet få endringsmelding og deretter endre i EVA. På grunn av saksbehandlingstid både hos Kartverket og Valgdirektoratet vil det ta noe tid før endringen er synlig i EVA.

Sist oppdatert: 11.01.2022
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.