ORDLISTE

ORDLISTE

Valgoppgjør og kontroll av oppgjøret ved kommunestyrevalg

Her kan du lese om å foreta valgoppgjør og hvordan dere går fram for å kontrollere at valgoppgjøret er riktig.
1
Foreta valgoppgjør

Valgoppgjøret gjøres i EVA. Når alle kategorier av opptellinger er lagt inn og godkjent, åpnes muligheten til å foreta valgoppgjør.

Dette er nærmere beskrevet i brukerveiledningen.

2
Finn mandatfordelingen i EVA

Utgangspunktet for kontrollen av valgoppgjøret er den beregningen som er gjort i EVA. Resultatet av denne beregningen finner du i EVA under "Valgoppgjør".

3
Beregn kvotienter på nytt

EVA beregner kvotientene på grunnlag av St. Lagües modifiserte metode. Når du kontrollerer valgoppgjøret bør du derfor beregne disse kvotientene selv og sammenligne dem med resultatene i EVA.

Vi anbefaler at dere beregner så mange kvotienter at dere får kontrollert alle de tildelte mandatene.

4
Listestemmer

Når dere skal beregne kvotientene tar dere utgangspunkt i partienes listestemmetall i kommunen.

Antall listestemmer får du ved å multiplisere antall stemmesedler partiet har fått med antall representanter som skal velges til kommunestyret.

Eksempel: Hvis et parti har fått 1000 stemmer i en kommune med 21 representanter, er partiets antall listestemmer 1000 x 21 = 21 000

Antall listestemmer skal til slutt justeres ved å legge til antall tilganger og trekke fra antall avganger.

5
Utregning

Listestemmetallene deles på 1,4 - 3 - 5 - 7 og så videre. Stemmetallene skal divideres så mange ganger som det er nødvendig for å finne antall mandater hver liste skal ha.

Etter dette står hvert parti eller liste igjen med et antall kvotienter. Det første mandatet gis til det partiet eller den listen som har den største kvotienten. Det andre mandatet gis til partiet eller listen med den nest største kvotienten. Slik fortsetter man til alle plassene i kommunestyret er fordelt.

Kontrollen består i å sjekke at kvotientene i møteboken er identiske med dem dere har beregnet manuelt.

6
Regneeksempel

I tabellen nedenfor er det beregnet kvotienter for tre partier.

I dette tilfellet skal det velges sju representanter. Det første mandatet går til partiet med høyest kvotient, altså parti A. Neste mandat går til partiet med nest høyest kvotient; parti B. Det tredje mandatet går til parti A igjen, ettersom de har den tredje høyeste kvotienten, og så videre helt til alle sju er fordelt.

  Listestemmetall 1,4 3 5 7
Parti A 15 000 10 714,29 (1) 5 000,00 (3) 3 000,00 (6) 2 142,86
Parti B 12 000 8 571,43 (2) 4 000,00 (5) 2 400,00 (7) 1 714,29
Parti C 8 500 4 642,86 (4) 2 166,67 1 300,00 928,57

 

7
Ikke valgbare kandidater

Kandidater som ikke er valgbare skal settes ut av betraktning ved valgoppgjøret. Det innebærer at dersom en ikke valgbar kandidat i utgangspunktet er tildelt et mandat, så skal mandatet tildeles den neste kandidaten på listen.

Dette skal gjøres for eksempel ved dødsfall eller dersom kandidater ikke er valgbare av andre grunner. Ved kommunestyrevalg gjelder dette

  • personer som ikke er folkeregisterført som bosatt i kommunen
  • personer som innehar en stilling som utelukker dem fra valg

Les mer om dette på temasiden om krav til listeforslag ved kommunestyrevalg

Hvis den ikke-valgbare kandidaten har fått slengerstemmer må dere i tillegg foreta et nytt manuelt valgoppgjør.

Sist oppdatert: 26.10.2021
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.