ORDLISTE

ORDLISTE

Digitale valgkort

Se hvordan det digitale valgkortet blir, hvem som får det og hvordan det fungerer.
1
Om det digitale valgkortet

Et digitalt valgkort er et mer tilgjengelig valgkort for de aller fleste av oss. For alle med smarttelefon, betyr det at valgkortet alltid er med og ikke noe vi må huske på. Valgkortet når velgerne også direkte på den måten de er vant til å ta imot informasjon fra det offentlige. Digitale valgkort kommer også frem til grupper som ikke befinner seg på sin oppgitte adresse, noe som gjelder mange studenter. Det kommer også til å føre til en betydelig reduksjon av valgkort i retur. 

Det digitale valgkortet følger intensjonene i digitaliseringsrundskrivet, og er lettere tilgjengelig når det trengs.

Se en testversjon av det digitale valgkortet. Testversjonen viser all informasjonen på valgkortet inkludert strekkode som du kan bruke til å teste skannerne som din kommune bruker. 

Personer som ikke er aktive brukere av digital informasjon eller som har reservert seg mot dette, vil fortsatt få valgkortet tilsendt på papir.

Basert på forsøk fra kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019

Sammen med en rekke kommuner, gjennomførte Valgdirektoratet et forsøk med digitale valgkort under kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019. Tilbakemeldinger fra velgere som fikk tilsendt valgkortet digitalt viste at et flertall var godt fornøyde med dette, også i aldersgruppen 60+. Det var også mye positivt å hente fra forsøkskommunene sine tilbakemeldinger, men også flere gode innspill til hvordan løsningen kunne forbedres.

Digitale valgkort til alle velgere ble besluttet og fastsatt i forskrift av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) høsten 2020. Som følge av dette fikk Valgdirektoratet i oppdrag av KMD å gjennomføre dette.

2
Utsending av valgkortet

Hvem får det digitale valgkortet?

Alle med unntak av følgende velgere får valgkortet tilsendt i sin digitale postkasse, eller gjennom Altinn:

    • De som står oppført som reservert i register over digital kontaktinformasjon og reservasjon
    • De som ikke har oppdatert opplysningene i register over digital kontaktinformasjon og reservasjon, eller bekreftet at opplysningene er korrekte, de siste 18 månedene.

Rundt 200 000 og 250 000 velgere kommer fortsatt til å få tilsendt et fysisk valgkort.

Når sendes valgkortet ut?

Valgkortet blir sendt ut puljevis. Første utsendelse er torsdag 28. juli. Utsendelsen fortsetter fra mandag 2. august og til og med fredag 6. august.

3
Hvordan brukes det digitale valgkortet?

I stemmegivningsprosessen brukes et digitalt valgkort på samme måte som det fysiske, ved at valgfunksjonæren skanner valgkortet eller leser av informasjonen. Dersom en velger stemmer utenbys må enten et fysisk valgkort skrives ut fra EVA, eller et blankt valgkort fylles ut.

Valgdirektoratet har bedt kommunene om teste sine skannere på digitale valgkort. Vi har samlet resultatene av dette i en  liste over skannere som fungerer og ikke fungerer til å lese digitale valgkort.

Prosedyre for stemmemottak finner du i temaartikler om tidligstemmegivning, forhåndsstemmegivning og stemmegivning på valgdag.

4
Informasjon til velgere på valg.no

Du finner mer informasjon om digitale valgkort på valg.no.

Sist oppdatert: 27.05.2021
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.