ORDLISTE

ORDLISTE

Digitale valgkort

Se hvordan det digitale valgkortet blir, hvem som får det og hvordan det fungerer.
1
Om det digitale valgkortet

Et digitalt valgkort er et mer tilgjengelig valgkort for de aller fleste av oss. For alle med smarttelefon, betyr det at valgkortet alltid er med og ikke noe vi må huske på. Valgkortet når velgerne også direkte på den måten de er vant til å ta imot informasjon fra det offentlige. Digitale valgkort kommer også frem til grupper som ikke befinner seg på sin oppgitte adresse, noe som gjelder mange studenter. Det kommer også til å føre til en betydelig reduksjon av valgkort i retur.

Se en testversjon av det digitale valgkortet. Testversjonen viser all informasjonen på valgkortet inkludert strekkode som du kan bruke til å teste skannerne som din kommune bruker. 

Personer som ikke er aktive brukere av digital informasjon eller som har reservert seg mot dette, vil fortsatt få valgkortet tilsendt på papir.

Basert på forsøk fra kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019

Sammen med en rekke kommuner, gjennomførte Valgdirektoratet et forsøk med digitale valgkort under kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019. Tilbakemeldinger fra velgere som fikk tilsendt valgkortet digitalt viste at et flertall var godt fornøyde med dette, også i aldersgruppen 60+. Det var også mye positivt å hente fra forsøkskommunene sine tilbakemeldinger, men også flere gode innspill til hvordan løsningen kunne forbedres.

Digitale valgkort til alle velgere ble besluttet og fastsatt i forskrift av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) høsten 2020. Som følge av dette fikk Valgdirektoratet i oppdrag av KMD å gjennomføre dette.

2
Dette vet vi om valgkortet
 • Digitale og fysiske valgkort kommer til å følge de gjeldende forskriftene i valgloven
 • Alle med unntak av disse får valgkortet tilsendt i sin digitale postkasse, eller gjennom Altinn
  • De som står oppført som reservert i register over digital kontaktinformasjon og reservasjon
  • De som ikke har oppdatert opplysningene i register over digital kontaktinformasjon og reservasjon, eller bekreftet at opplysningene er korrekte, de siste 18 månedene.
 • Et estimat tilsvarer at et sted mellom 200 000 og 250 000 fortsatt kommer til å få tilsendt et fysisk valgkort
 • Valgkortet kommer til å inneholde den samme informasjonen som de fysiske valgkortene fra tidligere valg
 • Digitale og fysiske valgkort kommer fremdeles til å ha en strekkode for avkrysning i manntallet ved hjelp av skanner 
 • Skannere som håndterer digitale flater skal fungere til å skanne digitale valgkort. Valgdirektoratet har sendt ut testvalgkort til kommunene slik at kommunene kan teste om skannere de har kan lese valgkortet
3
… og dette kommer det mer informasjon om
 • Valgdirektoratet kommer til å informere velgerne om hva digitale valgkort er og hvordan de skal bruke dette. Metode og kanaler for dette kommer senere
Sist oppdatert: 27.05.2021
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.