ORDLISTE

ORDLISTE

Tidligstemmegivning

Her kan du lese om hva dere må tenke på når dere organiserer tidligstemmegivningen.
1
3. JULI - 9. AUGUST
Når skal velgerne få stemme?
3. JULI - 9. AUGUST

Det er valgstyret som bestemmer åpningstidene for tidligstemmegivningen. Valgstyret kan bestemme at det skal være ett sted med faste åpningstider gjennom hele perioden. For eksempel kan dere velge å ha servicetorget åpent. Hvis dere mottar en henvendelse fra en velger som ikke har anledning til å stemme innenfor åpningstidene, bør dere forsøke å legge til rette for at velgeren får stemt på et annet tidspunkt. 

I stedet for faste åpningstider, kan valgstyret også bestemme at velgerne skal henvende seg til dere for å stemme. 

Husk å kunngjøre åpningstidene slik at velgerne vet når og hvor de kan stemme.

Normalt starter tidligstemmegivningen 1. juli, men i 2023 faller denne datoen på en lørdag. I henhold til valgloven skal oppstart da være på første påfølgende hverdag, altså mandag 3. juli.

2
Velg egnede valglokaler

Det skal være enkelt for dere å gjennomføre tidligstemmegivning. Dere trenger derfor ikke å tilrettelegge for full forhåndsstemmegvining i alle lokalene dere skal bruke i den ordinære forhåndsstemmeperioden.

Dere må imidlertid sikre hemmelig valg, og det må tas hensyn til velgere med nedsatt syn og velgere som er bevegelseshemmet. Dere kan velge om dere vil benytte et valgavlukke til stemmegivningen eller et eget rom. 

3
Slik skal stemmegivningen foregå

Lokale forhold har betydning for hvordan kommunen velger å organisere tidligstemmegivningen. Det er likevel noen elementer som alltid er en del av prosessen ved tidligstemmegivning:

  • Vis velgeren dit hvor stemmesedlene ligger
  • Vis velgeren til avkrysserbordet
  • Be velgeren vise legitimasjon, hvis vedkommende er ukjent for deg
  • Stemple stemmeseddelen
  • Velgeren legger selv stemmeseddelen i en stemmeseddelkonvolutt
  • Skriv ut valgkort fra EVA eller fyll ut et blankt valgkort. Noen velgere vil få valgkort på papir og dette kan også benyttes.
  • Legg stemmeseddelkonvolutten og valgkortet i en omslagskonvolutt, og lim den igjen
  • Velgeren legger selv omslagskonvolutten i urnen

I tidligstemmeperioden skal velgeren altså aldri legge stemmeseddelen rett i urnen, men benytte konvolutt. Hvis dere ikke har mottatt stemmesedlene med kandidatnavn ennå, skal dere bruke avkryssingsstemmeseddel med punktskrift.

Merk: Frem til det endelige manntallet er klart ca. 10. juli er det ikke mulig å skrive ut valgkort fra EVA. Da kan dere benytte forhåndstrykte blanke valgkort som dere kan bestille fra Valgdirektoratet.

4
Avkryssing i manntallet

I tidligstemmegivningsperioden skal dere ikke krysse av velgeren i manntallet i selve valglokalet. Tidligstemmene tas i mot i konvolutt, og dere registrerer og prøver dem i ettertid.

Dere kan begynne med registrering og prøving så snart det endelige manntallet er klart i midten av juli, De første dagene av tidligstemmegivningen er ikke dette manntallet klart ennå.

 

Registrer tidligstemmene innen 9. august

Når den ordinære forhåndsstemmeperioden begynner 10. august er det ikke lenger mulig å registrere tidligstemmer i EVA. Husk derfor å gjøre dere ferdige med registreringen av disse stemmene innen 9. august. Stemmer som registreres senere vil bli registrert som ordinære forhåndsstemmer.

5
Send utenbysstemmer videre

Når dere mottar stemmer fra velgere bosatt i andre kommuner, skal dere sende disse videre. Stemmegivningene skal sendes i en egen forsendelseskonvolutt til valgstyret i den aktuelle kommunen.

Adresser til alle valgstyrer vil bli lagt ut her på Valgmedarbeiderportalen i god tid før stemmegivningsperioden starter.

 

Sist oppdatert: 04.10.2022
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.