ORDLISTE

ORDLISTE

Valgmedarbeiderportalen er ikke oppdatert i tråd med ny valglov

Valg til kommunedelsutvalg

1
Om kommunedelsutvalg

Kommunedelsutvalg er utvalg som får ansvar for en geografisk del av kommunen. Utvalgene utpekes enten av kommunestyret selv eller velges ved direkte valg. Dersom direkte valg benyttes, skal valglovens bestemmelser følges så langt de passer.

Direkte valg til kommunedelsutvalg gjennomføres som regel samtidig med kommunestyre- og fylkestingsvalget. Stemmesedlene skiller seg fra offisielle stemmesedler fastsatt i forskrift, som vil si at de ikke kan være blå eller rosa.

Per 2023 støtter Valgdirektoratet direkte valg til kommunedelsutvalg i Bodø, Lurøy, og Oslo kommune med systemstøtte (EVA Admin). Øvrige kommuner som gjennomfører direkte valg til kommunedelsutvalg, gjør dette uten bruk av EVA.

Oslo kommune har kommunestyrevalg og valg til bydelsutvalg, men gjennomfører ikke valg til fylkesting. Du kan lese mer om det i eget punkt.

2
Valg til bydelsutvalg - Oslo kommune

Velgere manntallsført i Oslo som ønsker å stemme ved valg til bydelsutvalg, kan enten bruke medbrakt stemmeseddel eller skrive partiets/gruppens navn på et blankt ark og angi at stemmeseddelen gjelder for valg til bydelsutvalg i den bydelen velgeren har stemmerett.

Det er ikke mulig å bruke en fylkestingsseddel i stedet for stemmeseddelen for valg til bydelsutvalg. Siden Oslo ikke har fylkestingsvalg, vil en slik stemmeseddel bli forkastet. For å sikre at stemmeseddelen velgeren bruker kan bli godkjent, må denne gjelde valg til bydelsutvalg.

Gjennomføring av utenbysstemme til Oslo kommune
Velgere som stemmer til kommunestyrevalget og valg til bydelsutvalg i Oslo skal bruke to stemmesedler:

  • En rosa stemmeseddel til kommunestyrevalget
  • En grønn stemmeseddel til valg til bydelsutvalg
    • Denne kan være skrevet ut med sort trykk på hvitt papir, eller skrevet for hånd (se krav over)

Avkryssingsstemmeseddel for valg til bydelsutvalg
Her finner du bydelsseddel for Oslo kommune - til utskrift.

 

Oslo har laget en informasjonsfilm om å stemme til deres kommune:

Sist oppdatert: 29.06.2023
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.