ORDLISTE

ORDLISTE

Valgmedarbeiderportalen er ikke oppdatert i tråd med ny valglov

Nyhetsbrev 2023/2

Grunnlagsdata
Fristen for å legge inn grunnlagsdata i EVA er den 31. mai 2023.

Valgmedarbeiderportalen – Hva er grunnlagsdata?

Valgkonferansen 2023 – del 2
Den 6. juni gjennomføres Valgkonferansen del 2. Konferansen er digital og tar blant annet for seg stemmegivning, opptelling og resultat. Påmelding er ikke nødvendig.
Mer informasjon om den digitale konferansen blir lagt ut her etter hvert:

Valgmedarbeiderportalen - Valgkonferansen juni 2023

Prøvevalg 1 – manuell opptelling
Prøvevalget arrangeres tirsdag 13. juni og fokuserer på manuell opptelling. Vi oppfordrer alle kommuner til å delta, siden alle skal telle manuelt under foreløpig opptelling. Påmelding er ikke nødvendig.

Valgmedarbeiderportalen – prøvevalg 1

Opplæringspakker
Opplæringspakkene er nå publisert på Valgmedarbeiderportalen.
Pakkene inneholder arbeidsbeskrivelser, rutinefilmer, og e-læringskurs. Disse er rettet mot ulike roller i valggjennomføringen, og laget for valgansvarliges opplæring av valgmedarbeidere.

Valgmedarbeiderportalen - Opplæring og veiledning

Etterbestilling av valgmateriell
Det er mulig å etterbestille valgmateriell. Valgmateriell sendes kommunen innen utgangen av juni måned.

Valgmedarbeiderportalen – etterbestilling av valgmateriell

Kunngjøring tidligstemmegivning
Valgstyret skal kunngjøre tid og sted for tidligstemmegivningen innen 1. juli.

Valgmedarbeiderportalen – tidligstemmegivning

Oppdatering av manntallet
Neste oppdatering av manntallet er 31. mai. I juni oppdateres manntallet ukentlig. Etter 30. juni blir manntallet oppdatert daglig frem til lørdag før valgdagen.

Utlegging av manntall
Så snart det lar seg gjøre etter skjæringsdatoen 30. juni, skal valgstyret legge manntallet ut til offentlig ettersyn
Også de årene det er valg til kommunestyrer og fylkesting, skal Sametingets valgmanntall legges ut til offentlig ettersyn. Vi kommer tilbake med mer informasjon om hvordan dette løses i år.

Valgmedarbeiderportalen – manntall

Ny i rollen som valgansvarlig?
Dersom du er ny eller mindre erfaren i rollen som valgansvarlig, og ønsker å motta et tilpasset veiledningstilbud, ønsker vi gjerne at du registrerer deg i et eget skjema. 

Valgmedarbeiderportalen - Registrer deg som mindre erfaren valgansvarlig

Vi vil gjerne ha dine innspill!
For å bli enda bedre på å støtte kommuner og fylkeskommuner i valggjennomføringen er vi avhengige av tilbakemeldinger fra deg.

Valgmedarbeiderportalen - Gi oss dine innspill her

Viktige datoer de neste månedene

31. mai: Frist for registrering av grunnlagsdata i EVA
1. juni: Frist for godkjenning av listeforslag
2. juni: Kunngjøring av valglistene
5. juni: Frist for å bestille Buypass-kort for valgansvarlige
6. juni: Valgkonferanse del 2 – digital
9. juni: Frist for å bestille Buypass-kort for øvrige valgmedarbeidere
13. juni: Prøvevalg 1 (manuell telling)
30. juni: Kunngjøring om tidligstemmegiving
30. juni: Skjæringsdato for manntallet
3. juli: Tidligstemmegivning starter
3. juli: Utenrikstemmegivning starter

Du kan holde deg oppdatert på viktige datoer og frister i kalenderen på valgmedarbeiderportalen.

Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.