ORDLISTE

ORDLISTE

Valgmedarbeiderportalen er ikke oppdatert i tråd med ny valglov

Ofte stilte spørsmål

Praktiske forberedelser

Er informasjonen i sikkerhetsveilederen absolutte krav?
Hva betyr de tekniske kravene til database?
Hvor finner jeg en oversikt over rollene i EVA?
Hvorfor har kommunen nytt kommunenummer i EVA?
Jeg har ikke mottatt e-post med brukernavn, passord og lenke til nedlasting av sertifikat. Hva gjør jeg?
Jeg trenger nytt sertifikat. Hva gjør jeg?
Kan en listekandidat være med på opptelling?
Kan jeg bruke andre skannermodeller enn de som er oppgitt?
Kan jeg bruke annen PC til EVA Skanning enn anbefalt?
Kan underskrifter på papir kombineres med elektroniske underskrifter?
Kan vi bruke det Buypasskortet vi allerede har?
Kan vi bruke EVA Admin med Chromebook/Macbook?
Kan vi bruke valglogo og bilder fra Valgdirektoratet i vårt informasjonsarbeid?
Kan vi gjøre avrop uten å inngå avtale?
Må vi bruke Windows 10 Enterprise?
Må vi kjøpe ny PC?
Når kan vi gjøre avrop på skannere og skanningtjenester?
Når kan vi gjøre avrop på trykking av stemmesedler?
Skal sertifikatet installeres på "gjeldende bruker" eller "lokal maskin"?

Grunnlagsdata

Hvilke områder i grunnlagsdata kan endres etter at det låses 31. mai?
Hvorfor har kommunen nytt kommunenummer i EVA?
Kan vi gjøre endringer i stemmestyret/valgstyret når grunnlagsdata er låst i EVA?

Listeforslag lokalvalg

Hva er minimumskravet til et innlevert listeforslag for at vi må behandle det?
Hvorfor får ikke postmottaket melding om nye listeforslag?
Hvorfor skjer det ikke noe når jeg skal importere/laste opp kandidatliste til listeforslag?
Kan en listekandidat være med på opptelling?
Kan EVA generere brev til kandidater?
Kan jeg slette et listeforslag i EVA Admin?
Kan partiene endre på listeforslag etter fristen?
Kan underskrifter på papir kombineres med elektroniske underskrifter?
Må et lokallag av et registrert parti registrere seg i Partiregisteret?
Må underskriftene til et listeforslag være på samme ark som selve listeforslaget?
Må uregistrerte grupper registrere seg i Partiregisteret for å stille til valg?
Vi har mottatt et listeforslag fra et parti der det er uklart om partiet har en lokalavdeling. Hva gjør vi?
Kan et listeforslag være på bokmål i en kommune med nynorsk som målform?

Forhåndsstemmegivning

Hvilke regler gjelder for innføring av velgere i manntall?

Valgdag

Hvilke regler gjelder for innføring av velgere i manntall?
Hvordan oppdaterer jeg serienummer for Buypasskortet?
Er det mulig å se mandatfordeling og kandidatkåring i EVA før valgoppgjøret er foretatt?

Opptelling

Buypass - Feilmelding: Får beskjed om at serienummer ikke er registrert
Hvem skal signere møtebøkene?
Kan en listekandidat være med på opptelling?
Må vi oversende alle valgkort fra forhåndsstemmegivningen til fylkeskommunen?
Skal kommunene registrere rettelser på sedlene under opptellingen?
Hvordan oppdaterer jeg serienummer for Buypasskortet?
Er det mulig å se mandatfordeling og kandidatkåring i EVA før valgoppgjøret er foretatt?

Valgoppgjør lokalvalg

Hva gjør man om en kandidat ikke lenger er valgbar?
Hva gjør vi med for sent innkomne stemmegivninger?
Hvem skal signere møtebøkene?

Etter valgoppgjøret

Hva gjør vi med for sent innkomne stemmegivninger?
Kan vi legge ut møteboka på internett?
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.