ORDLISTE

ORDLISTE

Valgmedarbeiderportalen er ikke oppdatert i tråd med ny valglov

Ofte stilte spørsmål

Praktiske forberedelser

Er informasjonen i sikkerhetsveilederen absolutte krav?
Hva betyr de tekniske kravene til database?
Hvor finner jeg en oversikt over rollene i EVA?
Jeg har ikke mottatt e-post med brukernavn, passord og lenke til nedlasting av sertifikat. Hva gjør jeg?
Jeg trenger nytt sertifikat. Hva gjør jeg?
Kan en listekandidat være med på opptelling?
Kan jeg bruke andre skannermodeller enn de som er oppgitt?
Kan jeg bruke annen PC til EVA Skanning enn anbefalt?
Kan underskrifter på papir kombineres med elektroniske underskrifter?
Kan vi bruke det Buypasskortet vi allerede har?
Kan vi bruke EVA Admin med Chromebook/Macbook?
Kan vi bruke valglogo og bilder fra Valgdirektoratet i vårt informasjonsarbeid?
Kan vi gjøre avrop uten å inngå avtale?
Må vi bruke Windows 10 Enterprise?
Må vi kjøpe ny PC?
Når kan vi gjøre avrop på skannere og skanningtjenester?
Når kan vi gjøre avrop på trykking av stemmesedler?
Skal sertifikatet installeres på "gjeldende bruker" eller "lokal maskin"?

Grunnlagsdata

Kan vi gjøre endringer i medlemmer av valgstyret når grunnlagsdata er låst i EVA?

Listeforslag stortingsvalg

Hva er minimumskravet til et innlevert listeforslag for at vi må behandle det?
Hvorfor skjer det ikke noe når jeg skal importere/laste opp kandidatliste til listeforslag?
Kan jeg slette et listeforslag i EVA Admin?
Kan partiene endre på listeforslag etter fristen?
Kan underskrifter på papir kombineres med elektroniske underskrifter?
Må et lokallag av et registrert parti registrere seg i Partiregisteret?
Må underskriftene til et listeforslag være på samme ark som selve listeforslaget?
Må uregistrerte grupper registrere seg i Partiregisteret for å stille til valg?
Vi har mottatt et listeforslag fra et parti der det er uklart om partiet har en lokalavdeling. Hva gjør vi?

Valgdag

Er det mulig å se mandatfordeling og kandidatkåring i EVA før valgoppgjøret er foretatt?
Hvordan oppdaterer jeg serienummer for Buypasskortet?

Opptelling

Buypass - Feilmelding: Får beskjed om at serienummer ikke er registrert
Er det mulig å se mandatfordeling og kandidatkåring i EVA før valgoppgjøret er foretatt?
Hvem skal signere protokollene?
Hvordan oppdaterer jeg serienummer for Buypasskortet?
Kan en listekandidat være med på opptelling?
Skal kommunene registrere rettelser på sedlene under opptellingen?

Valgoppgjør stortingsvalg

Kan EVA generere brev til kandidater?

Valgoppgjør lokalvalg

Hva gjør man om en kandidat ikke lenger er valgbar?
Hvem skal signere protokollene?

Etter valgoppgjøret

Kan vi legge ut protokollen på internett?
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.