ORDLISTE

ORDLISTE

Ofte stilte spørsmål

Praktiske forberedelser

Er informasjonen i sikkerhetsveilederen absolutte krav?
Hva betyr de tekniske kravene til database?
Hvor finner jeg en oversikt over rollene i EVA?
Jeg har ikke mottatt e-post med brukernavn, passord og lenke til nedlasting av sertifikat. Hva gjør jeg?
Jeg trenger nytt sertifikat. Hva gjør jeg?
Kan jeg bruke andre skannermodeller enn de som er oppgitt?
Kan jeg bruke annen PC til EVA Admin enn anbefalt?
Kan jeg bruke annen PC til EVA Skanning enn anbefalt?
Kan vi bruke det Buypasskortet vi allerede har?
Kan vi bruke EVA Admin med Chromebook/Macbook?
Kan vi bruke valglogo og bilder fra Valgdirektoratet i vårt informasjonsarbeid?
Kan vi gjøre avrop uten å inngå avtale?
Må jeg bruke Windows 10 Enterprise?
Må jeg kjøpe ny PC?
Når kan vi gjøre avrop på skannere og skanningtjenester?
Når kan vi gjøre avrop på trykking av stemmesedler?
Skal sertifikatet installeres på "gjeldende bruker" eller "lokal maskin"?
Vårt fylke består av flere valgdistrikter. Kan vi foreta kontrolltellingen av disse på ulike steder?

Grunnlagsdata

Hvilke områder i grunnlagsdata kan endres etter at det låses 31. mai?
Kan vi gjøre endringer i stemmestyret/valgstyret når grunnlagsdata er låst i EVA?
Vårt fylke består av flere valgdistrikter. Kan vi legge inn medlemmer i fylkesvalgstyre uten å søke i manntallet?

Listeforslag stortingsvalg

Hva er minimumskravet til et innlevert listeforslag for at vi må behandle det?
Hvor mange tegn kan navn, stilling og bosted ha på stemmeseddelen?
Kan EVA generere brev til kandidater?
Kan partiene endre på listeforslag etter fristen?
Må underskriftene til et listeforslag være på samme ark som selve listeforslaget?
Hvorfor blir maks antall kandidater på listeforslaget høyere enn forventet ?

Forhåndsstemmegivning

Hvor får vi hentet ut manntallseksemplarer til forslagsstillere?

Opptelling

Hvem skal skrive under på møtebøkene?
Skal kommunene registrere rettelser på sedlene under opptellingen?
Vårt fylke består av flere valgdistrikter. Kan vi foreta kontrolltellingen av disse på ulike steder?

Valgoppgjør

Hvem skal skrive under på møtebøkene?

Etter valgoppgjøret

Kan vi legge ut møteboka på internett?
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.