ORDLISTE

ORDLISTE

Ofte stilte spørsmål

Praktiske forberedelser

Er informasjonen i sikkerhetsveilederen absolutte krav?
Hva betyr de tekniske kravene til database?
Hvor finner jeg en oversikt over rollene i EVA?
Jeg har ikke mottatt e-post med brukernavn, passord og lenke til nedlasting av sertifikat. Hva gjør jeg?
Jeg trenger nytt sertifikat. Hva gjør jeg?
Jeg ønsker å endre grunnlagsdata, kan dere låse opp?
Kan jeg bruke andre skannermodeller enn de som er oppgitt?
Kan jeg bruke annen PC til EVA Skanning enn anbefalt?
Kan vi bruke det Buypasskortet vi allerede har?
Kan vi bruke EVA Admin med Chromebook/Macbook?
Kan vi bruke valglogo og bilder fra Valgdirektoratet i vårt informasjonsarbeid?
Kan vi gjøre avrop uten å inngå avtale?
Må jeg bruke Windows 10 Enterprise?
Må jeg kjøpe ny PC?
Skal sertifikatet installeres på "gjeldende bruker" eller "lokal maskin"?

Grunnlagsdata

Hvilke områder i grunnlagsdata kan endres etter at det låses 31. mai?
Hvorfor blir maks antall kandidater på listeforslaget høyere enn forventet i grunnlagsdata?
Jeg ønsker å endre grunnlagsdata, kan dere låse opp?
Kan vi gjøre endringer i stemmestyret/valgstyret når grunnlagsdata er låst i EVA?

Listeforslag stortingsvalg

Hva er minimumskravet til et innlevert listeforslag for at vi må behandle det?
Hvor mange tegn kan navn, stilling og bosted ha på stemmeseddelen?
Hvordan skal listeforslag med elektroniske underskrifter leveres?
Hvorfor blir maks antall kandidater på listeforslaget høyere enn forventet i grunnlagsdata?
Hvorfor skjer det ikke noe når jeg skal importere/laste opp kandidatliste til listeforslag?
Kan EVA generere brev til kandidater?
Kan partiene endre på listeforslag etter fristen?
Må underskriftene til et listeforslag være på samme ark som selve listeforslaget?
Vi har mottatt et listeforslag fra et parti der det er uklart om partiet har en lokalavdeling. Hva gjør vi?

Opptelling

Må vi oversende alle valgkort fra forhåndsstemmegivningen til fylkeskommunen?
Skal kommunene registrere rettelser på sedlene under opptellingen?
Buypass - Feilmelding: Får beskjed om at serienummer ikke er registrert

Etter valgoppgjøret

Kan vi legge ut møteboka på internett?

Generelt

Når blir rollene «Stemmemottaker valgting» og «Ansvarlig valglokale» aktive?
Hva gjør vi med for sent innkomne stemmegivninger?
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.