ORDLISTE

ORDLISTE

Opplæring og veiledning

Valgdirektoratet tilbyr en rekke opplærings- og veiledningsprodukter til kommunene og fylkeskommunene i forbindelse med valggjennomføring. På denne siden finner du produkter til bruk av valgansvarlige, samt opplæringspakker og -materiell for valgmedarbeidere.

Her finner du opplæringspakker. De består av rolletilpassede arbeidsbeskrivelser, rutinefilmer, og e-læringskurs.

Stemmemottaker under forhåndsstemming

Arbeidsbeskrivelser
Forhåndsstemmemottak

Rutinefilmer
Stemmemottaker under forhåndsstemmegivning
Veiledning og assistanse

E-læringskurs
Grunnleggende prinsipper for stemmegivning
Forhåndsstemmegivning - stemmegivning legges rett i urne
Forhåndsstemmegivning - stemmegivning mottas i konvolutt

Annet som kan være relevant
Arbeidsbeskrivelse: Stemmemottak på institusjon
E-læringskurs: Stemmegivning på helse- og omsorgsinstitusjoner

Arbeidsbeskrivelse: Ambulerende stemmegivning
E-læringskurs: Ambulerende stemmegivning

Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.