ORDLISTE

ORDLISTE

Opplæring og veiledning

Valgdirektoratet tilbyr en rekke opplærings- og veiledningsprodukter til kommunene og fylkeskommunene i forbindelse med valggjennomføring. På denne siden finner du produkter til bruk av valgansvarlige, samt opplæringspakker og -materiell for valgmedarbeidere.

Her finner du opplæringspakker. De består av rolletilpassede arbeidsbeskrivelser, rutinefilmer, og e-læringskurs.

Stemmemottaker på valgdagen

Arbeidsbeskrivelse
Stemmemottaker på valgdagen

Rutinefilmer
Stemmemottaker på valgdagen
Veiledning og assistanse

E-læringskurs
Grunnleggende prinsipper for stemmegivning
Valgmedarbeider på valgdagen - papirmanntall
Valgmedarbeider på valgdagen - elektronisk manntall

Annet som kan være relevant

 

Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.