ORDLISTE

ORDLISTE

Valgmedarbeiderportalen er ikke oppdatert i tråd med ny valglov

Opplæring og veiledning

Valgdirektoratet tilbyr en rekke opplærings- og veiledningsprodukter til kommunene og fylkeskommunene i forbindelse med valggjennomføring. På denne siden finner du produkter til bruk av valgansvarlige, samt opplæringspakker og -materiell for valgmedarbeidere.

Her finner du opplæringspakker. De består av rolletilpassede arbeidsbeskrivelser, rutinefilmer, og e-læringskurs.

Stemmestyret (valgdag)

Arbeidsbeskrivelser
Stemmestyrets leder

Rutinefilmer
Stemmestyrets ansvar
Urnetelling og foreløpig opptelling
Stemmestyrets møtebok
Transport og overlevering av valgmateriell

E-læringskurs
Grunnleggende prinsipper for stemmegivning

Utfylling av stemmestyrets møtebok

Annet som kan være relevant
Arbeidsbeskrivelse: Stemmemottaker på valgdagen
Rutinefilm: Stemmemottaker på valgdagen

Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.