ORDLISTE

ORDLISTE

Hva er grunnlagsdata?

Her kan du lese om hva som skal registreres av grunnlagsdata i EVA. Artikkelen tar for seg hvert av punktene under grunnlagsdata og forklarer dem nærmere.
1
FRIST: 31. MAI
Hva er formålet med grunnlagsdata?
FRIST: 31. MAI

Grunnlagsdata er nøkkelinformasjon dere legger inn i EVA om hvordan valget skal gjennomføres i kommunen eller fylkeskommunen. Informasjonen dere legger inn er med på å tilpasse EVA til deres bruk, slik at systemet fungerer som det skal. I tillegg benytter både stemmesedler og valgkort grunnlagsdata fra EVA ved utforming for produksjon.

Fristen for å legge inn grunnlagsdata i EVA er 31. mai i valgåret.

2
Hvilke grunnlagsdata skal fylkeskommunen legge inn?

Dere som arbeider med valg i fylkeskommunen skal legge inn fire ulike typer grunnlagsdata:

Målform: Dette påvirker informasjon som berører velgerne, som for eksempel stemmesedler og valgkort.

Krav til listeforslag: Her skal dere angi hvor mange kandidater som skal velges fra valgdistriktet, og hvor mange underskrifter som kreves for at listeforslagene skal være gyldige. Merk: Utjevningsmandatet skal ikke regnes med når dere legger inn antall kandidater. Det betyr at for eksempel Sør-Trøndelag valgdistrikt skal legge inn 9 kandidater - ikke 10.

Skanning: Her skal dere oppgi om dere planlegger å ha maskinell opptelling. I tillegg skal dere legge inn informasjon om hvem som er skanningansvarlig, hvilken leverandør som er valgt  og om dere deltar i et skanningsamarbeid.

Fylkesvalgstyre: Her skal dere legge inn informasjon om alle medlemmer av fylkesvalgstyret.

3
Hva kan endres etter fristen?

Etter 31. mai låses det meste av grunnlagsdataene. Dere kan imidlertid fortsatt gjøre endringer på følgende områder helt fram til valgdagen:

  • skanning
  • fylkesvalgstyre
4
Fylker med flere valgdistrikter

Hvis fylkeskommunen din har ansvar for flere valgdistrikter må dere legge inn grunnlagsdata for hvert av valgdistriktene.

Eksempel: Valgansvarlig i Vestland må legge inn grunnlagsdata for valgdistriktene Hordaland og Sogn og Fjordane separat.

Merk! Medlemmer i fylkesvalgstyrer kan legges inn i Eva uten å søke opp via manntall.

Sist oppdatert: 03.05.2021
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.