ORDLISTE

ORDLISTE

Valgmedarbeiderportalen er ikke oppdatert i tråd med ny valglov

Hva er grunnlagsdata?

Her kan du lese om hva som skal registreres av grunnlagsdata i EVA. Artikkelen tar for seg hvert av punktene under grunnlagsdata og forklarer dem nærmere.
1
FRIST: 31. MAI
Hva er formålet med grunnlagsdata?
FRIST: 31. MAI

Grunnlagsdata er nøkkelinformasjon dere legger inn i EVA om hvordan valget skal gjennomføres i kommunen eller fylkeskommunen. Informasjonen dere legger inn er med på å tilpasse EVA til deres bruk, slik at systemet fungerer som det skal. I tillegg benytter både stemmesedler og valgkort grunnlagsdata fra EVA ved utforming for produksjon.

Fristen for å legge inn grunnlagsdata i EVA er 31. mai i valgåret.

2
Hvilke grunnlagsdata skal fylkeskommunen legge inn?

Dere som arbeider med valg i fylkeskommunen skal legge inn fire ulike typer grunnlagsdata:

Målform: Dette påvirker informasjon som berører velgerne, som for eksempel stemmesedler og valgkort.

Krav til listeforslag: Her skal dere angi hvor mange kandidater som skal velges til fylkestinget, og hvor mange underskrifter som kreves for at listeforslagene skal være gyldige. For uregistrerte partier er tallet 500, og for registrerte partier som oppfyller kravene til forenklet behandling, er tallet 2. Maks og minimum antall kandidater på listeforslaget fylles ut automatisk når dere registrerer antall kandidater som skal velges.

Skanning: Her skal dere oppgi om dere planlegger å ha maskinell opptelling. I tillegg skal dere legge inn informasjon om hvem som er skanningansvarlig, hvilken leverandør som er valgt  og om dere deltar i et skanningsamarbeid.

Fylkesvalgstyre: Her skal dere legge inn informasjon om alle medlemmer av fylkesvalgstyret.

3
Hva kan endres etter fristen?

Etter 31. mai låses det meste av grunnlagsdataene. Dere kan imidlertid fortsatt gjøre endringer på følgende områder helt fram til valgdagen:

  • skanning
  • fylkesvalgstyre
Sist oppdatert: 20.01.2023
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.