ORDLISTE

ORDLISTE

Valgmedarbeiderportalen er ikke oppdatert i tråd med ny valglov

Opplæring og veiledning

Valgdirektoratet tilbyr en rekke opplærings- og veiledningsprodukter til kommunene og fylkeskommunene i forbindelse med valggjennomføring. På denne siden finner du produkter til bruk av valgansvarlige, samt opplæringspakker og -materiell for valgmedarbeidere.

Her finner du opplæringspakker. De består av rolletilpassede arbeidsbeskrivelser, rutinefilmer, og e-læringskurs.
Du velger hvilket produkt du ønsker å se i menyen på høyre side.

Viktig! Merk at du skal velge ett av e-læringskursene - enten et for elektronisk manntall eller papirmanntall. Hva du skal velge er avhengig av hva slags manntall kommunen har valgt å bruke på valgdagen. Ta kontakt med ansvarlig i kommunen for mer informasjon dersom du er usikker.

Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.