ORDLISTE

ORDLISTE

Valgmedarbeiderportalen er ikke oppdatert i tråd med ny valglov

Opplæring og veiledning

Valgdirektoratet tilbyr en rekke opplærings- og veiledningsprodukter til kommunene og fylkeskommunene i forbindelse med valggjennomføring. På denne siden finner du produkter til bruk av valgansvarlige, samt opplæringspakker og -materiell for valgmedarbeidere.

Beredskapsrutine - valg uten EVA

avatar
Dokumentsamling .zip

Valgdirektoratet anbefaler at filen lastes ned, og at relevante dokumenter skrives ut samt legges på minnepenn - se kapittel 2 i beredskapsrutinen.


Filen inneholder:

  • Beredskapsrutine for valg uten EVA
  • Blankt valgkort til kopiering
  • Avkryssingsstemmeseddel til kommunestyrevalget til kopiering
  • Avkryssingsstemmeseddel til fylkestingsvalget til kopiering
  • Avkryssingsstemmeseddel til valg til bydelsutvalg i Oslo til kopiering
  • Blanke møtebøker for stemmestyret
  • Blanke møtebøker for valgstyret
  • Adresselister til valgstyrene
  • Veileder i gjennomføring av manuell foreløpig opptelling
  • Skjema for føring av opptellinger og valgoppgjør 
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.