ORDLISTE

ORDLISTE

Opplæring og veiledning

Her finner du veiledning og kompetansetiltak du kan bruke i valggjennomføringen. Opplæringstilbudet skal være et supplement til informasjonen som er tilgjengelig ellers på valgmedarbeiderportalen. Ressursene er delt inn i tre hovedområder: veiledere, videoer, og kurs og opplæring.

Praktisk valggjennomføring

avatar
Adresser til alle samevalgstyrer

Her finner du en oversikt over adressene til samevalgstyrene. Det er til disse adressene du skal sende forhåndsstemmegivninger til sametingsvalget.

 

Legg merke til at for kommuner med færre enn 30 manntallsførte så skal stemmene sendes til opptellingsvalgstyret i velgerens stemmekrets.

Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.