ORDLISTE

ORDLISTE

Opplæring og veiledning

Her finner du veiledning og kompetansetiltak du kan bruke i valggjennomføringen. Opplæringstilbudet skal være et supplement til informasjonen som er tilgjengelig ellers på valgmedarbeiderportalen. Ressursene er delt inn i tre hovedområder: veiledere, videoer, og kurs og opplæring.

Praktisk valggjennomføring

avatar
Kvittering for overlevering av materiell til fylkeskommunen

Krav til kvittering for overlevering av materiell mellom kommunen og fylkeskommunen er regulert i valgforskriften § 34a og omtales i valghåndboken kapittel 17.8.

Denne kvitteringen er basert på arbeid i brukergrupper i regi av Valgdirektoratet. Kvitteringen kan brukes som mal for overlevering, og leveres i redigerbart format for å gjøre tilpasninger. 

Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.