ORDLISTE

ORDLISTE

Manntall

Her kan dere lese om de ulike formene for manntall og hva dere må tenke på når dere bestemmer dere for hva slags manntall dere vil ha på valgdagen.
1
Manntall på valgdagen

Avkryssingsmanntall

Har du valgt å bruke papirmanntall må du skrive dette ut fra EVA. Manntallet skrives ut per krets.

Avkryssingsmanntallet er ikke tilgjengelig før alle forhåndsstemmegivningene er prøvd. Forhåndsstemmer som kommer inn etter at avkryssingsmanntallet er skrevet ut, må registreres som sent innkomne..

Elektronisk manntall

Har du valgt å bruke elektronisk manntall trenger du ikke å skrive ut noe manntall. Funksjonen for å skrive ut avkryssingsmanntallet vil heller ikke være klikkbart før valgoppgjøret er gjennomført.

Merk: Ved kommunestyre- og fylkestingsvalg vil punktet for utskrift av avkryssingsmanntall først bli synlig etter valgoppgjøret er kjørt. Ved stortingsvalg er det fylkeskommunen som foretar valgoppgjør.

Sist oppdatert: 01.11.2020
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.