ORDLISTE

ORDLISTE

Valgmedarbeiderportalen er ikke oppdatert i tråd med ny valglov

Nyhetsbrev 2023/3

Valglokaler 

valglokaler.no vises informasjon om både forhåndsstemmelokaler og valglokaler på valgdagen for alle kommuner. Det er kommunene selv som legger inn åpningstider og informasjon om tilgjengelighet. Fristen for å registrere opplysnigene er 9. august.  

 

Dere kan redigere den publiserte informasjonen helt frem til siste fredag før valgdagen, og dere kan også legge til flere forhåndsstemmesteder dersom dere har behov for det. 

 

Husk å kontrollere at informasjonen som ligger ute på valglokaler.no er korrekt. 

 

Vi har laget en veiledning til hvordan dere registrerer informasjonen til valglokaler.no 

 

Registrering av tidligstemmegivning 

Fristen for å registrere tidligstemmegivninger i EVA er den 9. august. Du kan lese mer om tidligstemmegivninger i brukerveiledningen til EVA.  

 

Valgmedarbeiderportalen - Brukerveildning EVA 

 

Valgkort 

De aller fleste velgere mottok valgkortene digitalt eller på papir i forrige uke. Alle med stemmerett mottar valgkort innen 10. august. Du kan lese mer om valgkort på Valgmedarbeiderportalen. 

 

Valgmedarbeiderportalen – Digitale valgkort 

 

Forhåndsstemmeperioden begynner 10. august 

Forhåndsstemmeperioden begynner 10. august. Husk at forhåndsstemmegivningen skal kunngjøres. Du kan lese mer om hva som skjer i forhåndsstemmeperioden på Valgmedarbeiderportalen. 

 

Valgmedarbeiderportalen - Forhåndsstemmeperioden 

 

Informasjon om videresending av stemmegivninger 

Alle stemmegivninger som dere mottar fra velgere som er manntallsført i en annen kommune skal sendes videre til kommunen hvor velgeren er manntallsført. Dette anbefaler vi at dere gjør fortløpende. Siste uken før valgdagen skal disse sendes videre daglig. Les mer om dette på valgmedarbeiderportalen. 

 

Valgmedarbeiderportalen - Forhåndsstemmegivning punkt 4 

 

Frist for å søke om å stemme hjemme 

Velgere som ikke kan komme seg til valglokalet på grunn av sykdom eller uførhet, kan søke om å stemme hjemme. Du kan lese mer om såkalt ambulerende stemmegivning på valgmedarbeiderportalen. 

 

Valgmedarbeidsportalen - Ambulerende stemmegivning punkt 5 

 

Valg til kommunedelsutvalg 

I år er det også direkte valg til kommunedelsutvalg i enkelte kommuner og valg til bydelsutvalg i Oslo. Til disse valgene benyttes egne stemmesedler. Du kan lese mer om hvordan dere tar imot slike stemmegivninger i en egen artikkel på valgmedarbeiderportalen. 

 

Valgmedarbeiderportalen – Valg til kommunedelsutvalg 

 

Prøvevalg 

Prøvevalg 2 gjennomføres den 22. august for kommunene og den 24. august for fylkeskommunene. Prøvevalget fokuserer på maskinell opptelling. Vi anbefaler at dere benytter anledningen til å øve dere på valggjennomføringen. Du kan lese mer om prøvevalget på valgmedarbeiderportalen.  

 

Valgmedarbeiderportalen - Prøvevalg 2 for kommuner 22. august 

Valgmedarbeiderportalen - Prøvevalget for fylkeskommuner 24. august  

 

 

SMS-utsendelse 

Det blir sendt ut SMS med påminnelse om valget den 31. august. SMS-en blir sendt til alle velgere som ikke har reservert seg mot slik kommunikasjon. Det vil bli lagt ut informasjon om innholdet i utsendelsen på valg.no. 

 

Utenriksstemmegivningen avsluttes 

Stemmeperioden for utenriksstemmegivningen avsluttes den 1. september. 

 

Opptelling 

Du finner alt om opptelling på Valgmedarbeiderportalen under hovedpunktet “Opptelling”. I tillegg kan du se Anders snakke om opptelling på opptaket fra Valgkonferansen del 2. 

 

Valgmedarbeiderportalen - Valgkonferansen 2023 del 2 

 

Ressursbibliotek og informasjonsmateriell 

Vi har samlet nyttig informasjonsmateriell i et ressursbibliotek på Valgmedarbeiderportalen. Her får du tilgang til adresser til valgstyrene, profilhåndbok, valglogo, bilder og illustrasjoner, og kampanjemateriell som kan gjenbrukes. 

 

Valgmedarbeiderportalen - Ressursbibliotek 

 

Veiledningsmateriell 

Vi minner om at alt av opplæringsmateriell ligger tilgjengelig på valgmedarbeiderportalen. Dette inkluderer arbeidsbeskrivelser, veilednings- og rutinefilmer og e-læringskurs som er skreddersydde for både valgansvarlige og for valgmedarbeidere. 

 

Valgmedarbeiderportalen - Opplæring og veiledning 

 

Viktige datoer 

 

9. august: 

Frist for registrering av tidligstemmer 

10. august: 

Forhåndsstemmeperioden starter 

22. august: 

Prøvevalg 2 for kommunene 

24. august: 

Prøvevalg 2 for fylkeskommunen 

1. september: 

Utenriksstemmegivningen avsluttes 

8. september 

Forhåndsstemmeperioden avsluttes 

10. september: 

Mange kommuner har åpne valglokaler for stemmegivning 

11. september: 

Valgdagen! 

 

Du kan holde deg oppdatert på viktige datoer og frister i kalenderen på valgmedarbeiderportalen.

Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.