ORDLISTE

ORDLISTE

Valgmedarbeiderportalen er ikke oppdatert i tråd med ny valglov

Opplæring og veiledning

Valgdirektoratet tilbyr en rekke opplærings- og veiledningsprodukter til kommunene og fylkeskommunene i forbindelse med valggjennomføring. På denne siden finner du produkter til bruk av valgansvarlige, samt opplæringspakker og -materiell for valgmedarbeidere.

Praktisk valggjennomføring

avatar
Kvittering for overlevering av materiell til fylkeskommunen

Krav til kvittering for overlevering av materiell mellom kommunen og fylkeskommunen er regulert i valgforskriften § 34a og omtales i valghåndboken kapittel 17.8.

Denne kvitteringen er basert på arbeid i brukergrupper i regi av Valgdirektoratet. Kvitteringen kan brukes som mal for overlevering, og leveres i redigerbart format for å gjøre tilpasninger. 

Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.