ORDLISTE

ORDLISTE

Valgmedarbeiderportalen er ikke oppdatert i tråd med ny valglov

Tips til bruk av treningsmiljø

Her finner du tips til hvordan du kan bruke treningsmiljøet.
1
Treningsmiljøet

I treningsmiljøet kan dere øve på gjennomføring av valg i EVA Admin. Tilstanden i treningsmiljøet er lik produksjonsmiljøet på en gitt dato. Tilgangene dine i treningsmiljøet er altså lik de du hadde i produksjon den dagen kopien ble tatt.  Alle personopplysninger er anonymiserte i henhold til GDPR, unntatt brukere. Det vil si at du kan logge deg på treningsmiljøet på samme måte som i produksjon.

Treningsmiljøet vil være tilgjengelig helt frem til fredag 8. september kl 8.

Det kan dessverre ikke gis brukerstøtte til øving i dette miljøet, men du kan få svar på dine spørsmål her på  Valgmedarbeiderportalen, på temasider, ofte stilte spørsmål og brukerveiledning.

Her finner du treningsmiljøet

Her finner du treningsmiljøet uten sertifikatkrav

Det er samme miljø, men med to ulike innganger. Treningsmiljøet uten sertifikatkrav kan benyttes i opplæring av valgmedarbeidere, og særlig dersom man ikke kan være fysisk til stede hos kommunen.

For å kunne bruke treningsmiljø uten sertifikatkrav må man befinne seg i et nordisk land, samt benytte brukernavn og passord. Brukernavn og passord utstedes til kommunen, men må bestilles via kontaktskjemaet her i Valgmedarbeiderportalen. Denne brukeren har kun tilgang til treningsmiljøet.

2
Ulike faser

I treningsmiljøet får du mulighet til å øve på bruk av EVA i de ulike fasene: Forberedelser, stemmegivning, opptelling og valgoppgjør.

"Brukere og grunnlagsdata" er tilgjengelig fra 16. februar frem til ca 15. april. Her kan du øve på å opprette brukere og legge inn grunnlagsdata.

"Brukere, grunnlagsdata og listeforslag" er tilgjengelig fra ca 15. april frem til ca 10. juni. Du kan fortsatt øve på "Brukere og grunnlagsdata". I tillegg kan man se på tilgjengelige rapporter.

"Stemmegivning og opptelling" er tilgjengelig fra ca 10. juni frem til 8. september kl 8. Her kan det trenes på alt rundt  stemmegivning og opptelling.

3
Brukere og grunnlagsdata

I perioden fra 16. februar til ca 15. april kan dere opprette brukere og legge inn grunnlagsdata i treningsmiljøet. 

Det er rollen Valgansvarlig kommune og Valgansvarlig fylkeskommune som har tilgang til å gjøre dette for Stortingsvalget og Kommunestyre- og fylkestingsvalget.

I Sametingsvalget er det rollen Valgansvarlig kommune for kommuner med 30 eller flere manntallsførte som kan gjøre dette.

Hvordan oppretter man nye brukere i EVA Admin ? Se her.

Hva er grunnlagsdata ? Svaret finner du her.

Hvordan oppretter man grunnlagsdata i EVA ? Se her.

Du kan også se filmen "Grunnlagsdata - Slik gjør du det i EVA" som du finner her.

Hva skiller Sametingsvalget fra Stortingsvalget ? Svaret finner du her.

4
Brukere, grunnlagsdata og listeforslag

I perioden fra ca 15. april til ca 10. juni kan dere også opprette listeforslag i treningsmiljøet, i tillegg til å opprette brukere og legge inn grunnlagsdata. 

Det er rollene Valgansvarlig kommune, Valgansvarlig fylkeskommune og Listeforslagsansvarlig som har tilgang til å gjøre dette for Stortingsvalget og Kommunestyre- og fylkestingsvalget.

I Sametingsvalget er det rollen Valghendelsesadministrator som kan gjøre dette.

Grunnleggende informasjon om listeforslag, se her.

Hvordan oppretter man listeforslag i EVA for nytt parti ? Se her.

Hvordan oppretter man listeforslag i EVA for eksisterende parti ? Se her.

Du kan se filmen "Slik gjør du det i EVA" - "Listeforslag" ved å velge "Listeforslag" her.

Hva skiller Sametingsvalget fra Stortingsvalget ? Svaret finner du her.

Merk! Siden manntallet i treningsmiljøet er anonymisert, så kan det være utfordrende å finne testpersoner. Et tips er å se på utleggingsmanntallet.

5
Stemmegivning og opptelling

I perioden fra ca 10. juni til 8. september kan du trene på stemmegivning og opptelling. Du kan øve på alt som gjelder de ulike fasene - tidligstemmegivning, forhåndsstemmegivning, valgtingsstemmegivning og prøving - i tillegg til opptelling.

Tidligstemmegivning

Temaartikkel      Slik gjør du det i EVA 

 

Forhåndsstemmegivning

Temaartikkel      Slik gjør du det i EVA 

 

Prøving:

Slik gjør du det i EVA 

 

Stemmegivning på valgdagen:

Temaartikkel       Slik gjør du det i EVA 

 

Opptelling:

Temaartikkel - forhåndsstemmer 

Temaartikkel - valgtingsstemmer

Slik gjør du det i EVA - foreløpig opptelling

Slik gjør du det i EVA - endelig opptelling

 

Merk! Siden manntallet i treningsmiljøet er anonymisert, så kan det være utfordrende å finne testpersoner. Et tips er å sjekke utleggingsmanntallet.

Sist oppdatert: 15.02.2023
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.